Hallgatói Képviselők

Kiírásra került a 2018. évi Küldöttgyűlési tagok választása 2018.03.22., csütörtök Kiírásra került a 2018. évi Küldöttgyűlési tagok választása. A jelentkezési határidő április 9.

2017. évi hallgatói képviselő választás 2017.02.10., péntek Kiírásra került az idei évi hallgatói képviselő választás

Megvannak a hallgatói képviselői választás első eredményei 2016.05.10., kedd Gratulálunk a megválasztott hallgatói képviselőknek!

TÖRTÉNELEM VÁLASZTÓKERÜLET - Kiss Csanád 2016.04.24., vasárnap Fontosnak tartom a hallgatótársaim jól informáltak legyenek a tudományos és kulturális eseményekről, a kitűzésre került pályázatokról valamint szakmai gyakorlati lehetőségekről. Feltett szándékom hogy segítségükre legyek tanulmányaikat érintő nehézségeik, problémáik leküzdésében.

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK VÁLASZTÓKERÜLET - Guellala Nacer-Eddine 2016.04.24., vasárnap Guellala Nacer-Eddine (GUNWAAB.PTE) vagyok a PTE BTK politológia szak 2. éves hallgatója.

PSZICHOLÓGIA VÁLASZTÓKERÜLET - Fejes Nikolett 2016.04.24., vasárnap Fontosnak tartom, hogy minden hallgató - már a gólyák is – pontos tájékoztatást, illetve kérdésekre pontos választ kapjanak, nem beszélve majd az elkövetkezendő években felmerülő sok-sok kérdésről, problémakörről, melyeket, mint egyetemi hallgatók vagy már megtapasztaltunk vagy még meg fogunk tapasztalni.

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK VÁLASZTÓKERÜLET - Talabér Ádám 2016.04.22., péntek Talabér Ádám vagyok, a Pécsi Tudományegyetem első éves, politika tudomány szakos hallgatója. Középiskolai tanulmányaimat a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában végeztem, ahol 2015-ben tettem sikeres érettségi vizsgát.

TÖRTÉNELEM VÁLASZTÓKERÜLET - Kelenföldi Roland 2016.04.20., szerda 2015 szeptemberétől a PTB-BTK történész hallgatója vagyok. Ez idő alatt sok hallgatóval és oktatóval sikerült jó, illetve bensőséges viszonyt kialakítanom. Tanulmányaim mellett nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy különböző kulturális programokon vegyek részt például: konferenciák, koncertek valamint megbeszélések.

TÖRTÉNELEM VÁLASZTÓKERÜLET - Gál Csaba 2016.04.20., szerda Fontosnak tartom, hogy a hallgatótársaim jól informáltak legyenek a tudományos és kulturális eseményekről, a kitűzésre került pályázatokról valamint szakmai gyakorlati lehetőségekről. Minden erőmmel arra törekszem, hogy segítségükre legyek tanulmányaikat érintő nehézségeikben, problémáik leküzdésében.

TÁRSADALOM ÉS MÉDIATUDOMÁNY VÁLASZTÓKERÜLET - Branauer Anna 2016.04.20., szerda Mínuszból indulni nem egyszerű. Az életem során mindig valahogy elértem, hogy ne a 0-ról kezdjek neki valahonnan. Az első félévem úgy telt, hogy mindenképp próbáltam kizárni magamat a „Zsolnay negyedes BTK-ból”. Majd amikor ez tulajdonképpen megtörtént rájöttem, hogy azok az emberek, akikkel nem voltam hajlandó közösséget alkotni valójában rettentő értékes és jó emberek.

PSZICHOLÓGIA VÁLASZTÓKERÜLET - Ilea Izabella 2016.04.20., szerda Jelenleg a legfőbb motivációs hajtóerőm a tudásvágy, hogy minél többet megtudjak az egyetemi rendszerről, minél jobban rálássak a működésére és tisztában legyek a lehetőségeimmel, mint hallgató. Nyilván a megszerzett tudásomat kamatoztatni is szeretném azáltal, hogy próbálom minél jobban továbbadni, illetve segíteni vele a szaktársaimon.

PSZICHOLÓGIA VÁLASZTÓKERÜLET - Fleckenstein Ádám 2016.04.20., szerda Fleckenstein Ádám vagyok, a PTE BTK elsőéves, angol pszichológia szakos hallgatója. Az elmúlt 7 és fél hónap alatt, amit az egyetemen töltöttem igyekeztem nyitott szemmel járni, nyílt lenni minden lehetőségre, ami szembe jött velem és törekedtem, hogy a lehető legtöbb információt tudjam összegyűjteni a karról és a szakomról.

PSZICHOLÓGIA VÁLASZTÓKERÜLET - Csapó Gyöngyvér 2016.04.20., szerda Csapó Gyöngyvér vagyok, másodéves a pszichológia szakon, habár az egyetemet egy évvel korábban kezdtem, egy másik szakon. Már az előző tanévben észrevettem, hogy szaktársaim (és sok esetben még más szakra járó ismerőseim is) előszeretettel kérdeznek tőlem, ha valami nem volt teljesen egyértelmű az egyetemi rendszer útvesztőjében, s tőlem kértek információt.

ANGLISZTIKA VÁLASZTÓKERÜLET - Kisfalusi Zsófia 2016.04.20., szerda Kisfalusi Zsófia vagyok, elsőéves anglisztika szakos hallgató, és jelen motivációs levelemmel szeretném megpályázni a PTE BTK HÖK Anglisztika Intézet hallgatói képviselői posztját. Azért szeretnék erre a posztra jelentkezni, mert érdekel a hallgatókkal való közös munka és szívesen foglalkozok emberekkel.

ANGLISZTIKA VÁLASZTÓKERÜLET - Marton Zsanett 2016.04.20., szerda Mostani képviselőként és seniorként is úgy érzem az a motiváció, ami bennem volt tavaly ilyenkor, csak nőtt a tapasztalattal és a sok új élménnyel. Rengeteget kell még tanulnom az ilyenfajta munkakörrel kapcsolatban, és úgy érzem, amit elkezdtem, azt javítani és bővíteni szeretném. Sok pozitív visszacsatolást kaptam, mégis elsősorban a hibáimból szeretnék tanulni és építkezni.

Hallgatói képviselőválasztás - A jelöltek 2014.03.28., péntek Lezárult a hallgatói képviselőválasztás jelöltállító szakasza. Itt tudjátok megnézni, hogy kik jelöltették magukat, illetve kikre szavazhattok nemsokára.

Történelemtudományi Körzet - Jánosi Bence 2012.06.04., hétfő A kapcsolatot a gólyákkal és a felsőbb évesekkel egyaránt továbbra is ápolni szeretném, hiszen egy adandó problémára csak akkor tudunk megoldást találni, ha azt el is juttatjátok hozzám. Elő akarom segíteni a HÖK és a hallgatók közötti megfelelő információáramlást, időben tájékoztatni a hallgatókat az esedékes programokról, pályázatokról, hogy számukra megfelelő, produktív egyetemi életet alakíthassanak ki.

Anglisztika Körzet - Oláh Tamás 2012.05.07., hétfő Immáron harmadéves angol szakos hallgatóként folytatom tanulmányaimat a BTK falai között. Hallgatói képviselőként az órafelvételben, a tanszékekkel és tanárainkkal való konfliktusokban, a folyton fennálló kérdések megválaszolásában segítek nektek.

Germanisztika Körzet - Ozsvárt Dorina 2012.05.07., hétfő Legfőbb célom, hogy soha ne érezzétek úgy, egyedül maradtok problémáitokkal és megoldásért nincs kihez fordulnotok. Túlnőve a korrepetáláson, az órafelvételek segítésén, az ETR nehézségein, a kisebb nehézségeket sem elhanyagolva, hallgatói képviselőként nyomatékosabban képviselhetem a Germanisztika Intézet hallgatóit.

Magyar Körzet - Bagics Zoltán 2012.05.07., hétfő Az egyetemi életben való részvétel minden hallgató számára egyaránt fontos. Mind a hivatalos, mind a szabadidős tevékenységeket érintően, ugyanis az egyetemisták mindennapjait ezen események és élmények határozzák meg.

Magyar Körzet - Takács Dóra Katalin 2012.05.07., hétfő Tanulmányaimat 2010-ben kezdtem a BTK-n és gyorsan megszerettem az egyetemet, a magyaros légkört, a közösséget. Hallgatói képviselőként egy jó háttércsapatban dolgozhatok értetek, képviselhetem az érdekeiteket, nem csak a gólyatáborban szeniorként vagy az orientációs napokon kísérőként.

Neveléstudományi Körzet - Kövezsdi Gábor 2012.05.07., hétfő 2010 szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat, romológia szakon és igyekszem színesebbé tenni a bölcsész karra járók életét. Fontos, hogy a szoros kapcsolattartás, a hallgatói együttműködés megmaradjon közöttünk. A legfőbb feladatomnak tekintem, hogy megmaradjon a körzetem hallgatóira jellemző jó hangulat és összetartás.

Felsőfokú Szakképzés - Végh Anikó 2012.05.07., hétfő A Hallgatói Önkormányzat megbízásából dolgozom az FSZ képzésben résztvevő hallgatókért. Kissé a perifériára kerültünk, pedig ez a 130 hallgató is éppen annyira fontos, mint a többi szakra járók, viszont talán még nagyobb problémával is meg kell küzdeniük.

Pszichológia Körzet - Zakar Sándor 2012.05.07., hétfő Úgy gondolom, hogy a PTE az a hely, ahol a többi egyetemmel szemben sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a hallgatókra, elsősorban a képviselet, valamint a szervezett programok területén. A pszichológus hallgatók komolyan veszik tanulmányaikat, nem csak a lazítás lehetőségét érdemlik meg, de a megfelelő érdekképviseletet is

Szabad Bölcsészet Körzet - Tar Csaba 2012.05.07., hétfő Továbbra is a legjobb tudásom szerint fogom orvosolni a felmerülő problémákat, képviselni az érdekeiteket a döntéshozatalban, véleményalkotásban. Igyekszem nyitott és közvetlen kapcsolatbot ápolni a hozzám tartozó bölcsészekkel és megoldani minden problémát, amit rám bíznak.

Szociológia – Szociális Munka – Néprajz Körzet - Tarpál László Tamás 2012.05.07., hétfő Fontosnak tartom, hogy útmutatást nyújtsak az ETR-ben, a tanulmányi ügyekben és a pécsi mindennapok útvesztőjében. Az idei gólyatáborban jó kapcsolatot alakítottam ki a szociális munka és szociológia szakos gólyákkal, remélem ez a továbbiakban is így fog maradni. Forduljatok kérdéseitekkel, kéréseitekkel hozzám továbbra is nyugodtan!

A levelező képzésben részt vevő hallgatók képviselője - Gócsa Katalin Anna 2012.05.07., hétfő Másodéves magyar levelező szakos hallgató vagyok és többször futok abba a problémába, hogy nem vagyok elég tájékozott, a hallgatótársaim sem ismerik a jogaikat, olykor kötelezettségeiket, lehetőségeiket az egyetemen. A levelezős hallgatóknak is jár az egyetemi közösséghez tartozás lehetősége, jár az információ, a tájékoztatás.

Társadalomtudomány Körzet - Eshaqzai Mohammad Rafi 2012.05.07., hétfő A politológia tanszék képviselőjeként számos probléma megoldását tűztem ki célul. Ezek közül a legégetőbbnek a gépterem problémáit és a szükséges wifi hálózatot tartom, de ha a tanulmányaitok során bármilyen problémába ütköznétek, keressetek meg bátran.

Társadalomtudomány Körzet - Szita Tamás 2012.05.07., hétfő Tiszta szívből, szeretetből és gondoskodásból képviselni az érdekeiteket. Ez a feladatom. Azért, hogy ne legyen több órafelvételi ügy, kommunikációs zűr a tanárokkal vagy ön-képviseleti probléma. Valamivel jobbá tenni a szakom, a PTE BTK Kommunikáció Tanszékét.

Történelemtudományi Körzet - Balogh Ádám 2012.05.07., hétfő A célom segíteni a tanulmányi ügyekben, valamint a színesebb, változatosabb kulturális élet létrehozásában. A Rókus Hallgatói Iroda és Gépterem sok mindent megoldott, de a Rókus utcát még mindig közelebb kell hozni az Ifjúság útjához, hogy a campus aktív részévé váljon, vagy ha nem, hát úgy az ABCD épületegyüttest hozzuk a Rókus utcába.

Szociológia – Szociális Munka – Néprajz Körzet - Csizmadia Eszter 2012.04.11., szerda Rengeteg nehézséggel szembesültem már, ami egy hallgatót hátráltathat egyetemi tanulmányai elvégzésében. Úgy érzem, nem minden egyetemista rendelkezik elég információval ahhoz, hogy leküzdhesse az aktuális problémáit, én viszont már kitapostam egy-egy ösvényt, melyek ismerete jócskán megkönnyítheti az életüket.

© 2009-2021 PTE BTK HÖK

Impresszum