Újrakezdődhetnek a hallgatói tüntetések - A PTE-EHÖK közleménye

 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata – csakúgy, mint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – értetlenül áll a kormány azon szándékával szemben, miszerint a hallgatói szerződéseket alkotmánymódosítás útján az Alaptörvényben rögzítenék.
 
A Minisztérium által tervezett alkotmánymódosítás nem összeegyeztethető az elmúlt hetek során a HÖOK-kal zajlott megbeszélések irányvonalával, mi több, a hallgatói érdekképviseleti szervek nem is tudtak a kormány ezen szándékáról. Éppen ezért az EHÖK nem tudja mire vélni ezt a felettébb barátságtalan és megalapozatlan lépést, mely egyáltalán nem előremutató és nélkülöz minden jövőbeli fejlődési lehetőséget, koncepciót.
 
Az EHÖK helyi szinten sem elégedett a jelenlegi helyzettel, ugyanis bár decemberben ígéretet tett Páva Zsolt polgármester úr arra, hogy megalakul Pécsen egy egyeztető fórum a felsőoktatás átalakításának témája köré, azonban érdemi előrelépés nem történt az ügyben, hiába próbálkozott az EHÖK több ízben is a kapcsolatfelvétellel. Az egyeztető fórum célja az lenne, hogy az érintettek az országgyűlési képviselők bevonásával közösen értékeljék Pécs és környéke jövőjét a jelenlegi irányvonal tükrében, valamint, hogy a képviselők végre fellépjenek a megfelelő fórumokon az egyetemért és a régió jövőjéért. Ezáltal pedig a kormányzat is meglássa, nem jó úton halad a felsőoktatás átalakításának nevezett folyamat.
 
A jelenlegi helyzet azonban mind helyi, mind országos szinten megkérdőjelezi az eddig sikerként elkönyvelt lépéseket, ezért ha nem történik előrelépés, akkor a decemberihez hasonló módon újra tiltakozások útján fejezheti ki véleményét az EHÖK. Első lépésként február 20-án egy tájékoztató fórum kerül megrendezésre az Állam- és Jogtudományi Kar épületében, ahol részletes és naprakész információkat hallhatnak az érdeklődők a magyar felsőoktatás helyzetéről. Bemutatásra kerülnek az aktuális kérdések és problémák, valamint az érdekképviseleti szervezetek jövőbeli szándékai.