Téó táján

Sokan bosszankodtak már amiatt, hogy a délelőtt 2, 5, és a délután másfél órás ügyfélfogadás a TO-n mondhatni édeskevés. Ez főleg az olyan frekventáltabb időszakokban igaz, mint az évkezdés igazolásdömpingje, a diákmatrica hete, illetve a vizsgaidőszakot megelőző indexfelvétel. Miért ilyen rövid a nyitva tartás, miért kell még a diákmatricát is itt felvenni, és miért nem lehet iskolalátogatásit etr-ből nyomtatni – ehhez hasonló kérdésekről beszélgetett a Pécsi Bölcsész Huszárné Mánfai Máriával, a Tanulmányi Osztály vezetőjével.  

A TO-n 6 munkatárs foglakozik közel 5000 nappali tagozatos hallgatóval. A hallgatók 3 féle képzési rendszerben tanulnak: rövid kódos, hosszú kódos és Bologna típusú képzésben. Arra a kérdésre, mely a hosszabb ügyfélfogadás lehetségességét firtatta, nemleges válasz érkezett. A TO ügyfélfogadása azért korlátozódik a napi négy órára, mert a fennmaradó időben az előkerült ügyek intézésével foglalkoznak a munkatársak.

Munkakezdés fél 9-kor, fél tízig megbeszélés, a problémás hallgatói ügyek, a háttérmunkák megvitatása, előkészületek a napra. Kilenc harminctól délig ügyfélfogadás, ebédidő 12 órától 12 óra 30-ig, majd a délutáni ügyfélfogadás megkezdése előtti egy órában is munka folyik, azok az ügyek szorulnak ide, amelyek nem az ügyfélfogadásból fakadtak, hanem telefonon, vagy e-mail formájában merültek fel. Ugyanígy a 15 órás zárás után is munka folyik. Ha valaki előzetes abszolutóriumot kér, ami nem tartozik a TO-s ügyvivők kötelező feladatai közé, közel egy hónapos munkával lepi meg az osztályt, ugyanis ezt az ügyintéző csak a más feladatai mellett, között, után tudja elvégezni. Egyébként a felelős hallgatói magatartás, a normális viselkedés, amely tekintettel van az ügyintézőkre és a hallgatótársakra is, egyre ritkább.

„Nehéz egyszerre vinni a back office-front office ügyintézést”- jelentette ki Huszárné Mánfai Mária, „ugyanis egy időben kell foglalkoznunk a minket telefonon, illetve e-mailben megkereső, valamint a személyesen megjelenő ügyintézésre váró hallgatókkal.” Hogy ez dinamikusabban menjen, több munkatársra, több teremre, és jobb technikai felszereltségre volna szükség. A diákmatricát utólagosan felvenni kívánók is azért szorultak a téó lépcsőjére, mert már létszámcsökkent az a munkatárs, aki a „D” épület bejáratától balra elhelyezkedő irodában osztotta a matricákat.

A TO technikai nehézségei is akadályozzák sokszor a munkavégzést. A számítógépek elavultak, nem működnek rendesen, valamint az az egy szerencsétlen nyomtató, amire az összes gép küldi a doksikat, hátul található, az ún. back office-ban. Magyarul ki kell várni a nyomtatandó dokumentumnak a sorát, plusz még hátra is kell sétálni érte. A számítógépeket a HÖK-től kapja a TO, tehát már kissé „lelakott” PC-k érkeznek az osztályra. Új gépek beszerzése nehéz, közbeszerzési pályázathoz kötött, valamint meghatározott eladókkal való szerződés is köti az egyetem kezét. Az iskolalátogatási nyomtatásának lehetőségéről: nem lehet etr-ből továbbra sem nyomtatni, bármennyire is csábító a gondolat. Ezek a hallgatói jogviszonyt igazoló sorszámozott dokumentumok, amelyek csak bizonyos kérésre adhatók ki, a TO hitelesíti, valamint tölti ki ezeket. Nyomtathatóvá tételük esetén fennáll a veszély a velük való visszaélésre, egyébként az ország egyetlen más felsőoktatási intézményében sincsen ilyen rendszer. Sok minden van, ami javítana a TO működésén, sok minden van, ami az egész BTK működésén javítana. Számtalan lehetőség kószál a világban, amelyek után érdemes lenne kacsintgatni. Sajnos a BTK-ra tipikusan nem jellemző az az innovatív magatartás, mint a PTE egyéb karaira.

Harta Viktor