Tagfelvétel a Wlislocki Henrik Szakkollégiumban

A Wlislocki Henrik Szakkollégium tagfelvételt hirdet a Pécsi Tudományegyetem hallgatói számára. A Szakkollégium várja a romológia iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését is.

Szakkollégiumi felvételhez a következő dokumentumokat várjuk a wlislocki.szakkollegium@gmail.com e-mail címre:
•       szakmai önéletrajz
•       motivációs levél (BA, BSC, Fsz esetén)
•       kutatási terv (MA, MSC, PhD esetén)

A dokumentumok leadási határideje 2015. január 16. 12 óra.


A Wlislocki Henrik Szakkollégium ösztöndíj programot hirdet hátrányos helyzetű és/vagy roma/cigány származású fiataloknak. A programba a WHSZ tagjai jelentkezhetnek, így azon jelentkezők, akik még nem tagok, e pályázattal egyidőben be kell nyújtaniuk a szakkollégiumi tagságra is a jelentkezésüket legkésőbb 2015. január 16. 12 óráig. (ld. a feltételeket fent) Ami nyújtunk: havi ösztöndíj, képzések (idegennyelv, informatika, kommunikáció), tudományos életbe való bekapcsolódás (kutatásban való részvétel, konferencia szervezés) , közösségbe tartozás stb.

1.      Benyújtandó dokumentumok, melyek formátumai innen tölthetők le: www.wlislocki.tamop.pte.hu/felveteli
•              önéletrajz (kötelező formátumot lásd az 5. számú mellékletben)
•              hallgatói jogviszony igazolása
•              első évesek esetében érettségi bizonyítvány és sikeres egyetemi felvételt tanúsító levél másolata
•              felsőbb évesek esetében ETR-ről kivonat a lezárt félévekről vagy index fénymásolat
•              Felsőfokú szakképzésre és BA/BSC képzésre járók esetében motivációs levél (egy-másfél oldalban a pályázó írja le, hogy miért szeretne szakkollégista lenni)
•              MA/MSC képzésre járók esetében kutatási terv, melyben kérjük bemutatni a pályázó által kutatni kívánt témát, a kutatás menetét és várható eredményeit.
•              hátrányos helyzetet igazoló dokumentumok, melyek lehetnek:
szülők jövedelemigazolása, igazolás egy háztartásban élőkről, betegség/fogyatékosság igazolása, lakcímkártya fénymásolat, igazolás jegyzői védelemről, szülők iskolai végzettségét igazoló dokumentum stb.
2.      Egyéb benyújtható, de nem kötelező dokumentumok
•                     oktatói ajánlás (nincs kötelező formátum)
•                     felsőbb éves hallgató ajánlása (nincs kötelező formátum)
•                     nyilatkozat roma/cigány származásról (ld. 6. számú melléklet)


A Szakkollégiumi ösztöndíj programba jelentkezéshez szükséges információkat és dokumentumok listáját megtalálják a PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Titkárságán (PTE BTK, Ifjúság útja 6. D épület III. emelet) vagy letölthető awww.wlislocki.tamop.pte.hu/felveteli internetes oldalról. A beérkezett pályázatok formai ellenőrzése után a jelentkezőket szóbeli elbeszélgetésre várjuk, melynek pontos idejéről e-mailben és telefonon fogjuk értesíteni.


Felvételi eljárás menete:
Pályázati anyag beküldésének határideje: 2015. január 16. 12 óra
Felvételi elbeszélgetés várható ideje: 2015. január 20.
Értesítés az eredményről e-mailben és levélben: 2015. január 21-22.

A pályázatokat papír alapon, lezárt borítékban várjuk a következő címre:
Wlislocki Henrik Szakkollégium, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. D épület III. emelet.

További információ:
http://wlislocki.tamop.pte.hu/

wlislocki.szakkollegium@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/Wlislocki-Henrik-Szakkoll%C3%A9gium/118478731677466