Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon – 2013. február 25-én – rendkívüli szociális ösztöndíj elnyerésére. 

 

„A Rendkívüli Szociális Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.”

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 21.  § 2. bekezdés)

 

Rendkívüli szociális ösztöndíjra jogosult hallgató:

„aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben vesz részt” és

a) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 2. § 1. bekezdés alapján)

 

Pályázati űrlap felvehető a PTE BTK HÖK irodán a DiákCentrumban, a PTE BTK TTK Szolgáltató Irodában és a Rókus Hallgatói Iroda és Gépteremben, illetve a www.pecsibolcsesz.hu címről letölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: 2013. februártól májusig minden hónap 19-e.

A pályázatot kérjük a PTE BTK HÖK irodáján, a DiákCentrumban leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

 

PTE BTK DJKB, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!