Rektorválasztás a PTE-n

Négy év után ismét rektorválasztás lesz egyetemünkön. A jelöltek pályázati anyagainak részletekbe merülő elemzése helyett célszerűbb átfutni, hogy a még hivatalban lévő, de második ciklusára készülő Prof. Dr. Bódis József és kihívója, a közgazdász Dr. Mellár Tamás miként vélekednek a Bölcsészettudományi Kar jövőjéről.

Bódis József pályázatában hat pontba szedve ír a BTK-n támogatandó programokról, szó esik itt a tanárképzés új, hatékony rendszerének megteremtéséről, külön megemlítve a kommunikációt ír új doktori programok indításáról, szerepel a listán a Zsolnay-negyed finanszírozásával kapcsolatos költségvetési elvek új alapokra helyezése, továbbá tervei között található az idegen nyelvű képzések arányának növelése, újak megteremtése, külön kiemelve a pszichológia, nemzetközi tanulmányok, Visegrádi Négyek-joint degree, angol-angol négyes fogatot. A korábban felsoroltak mellett Bódis hangsúlyt fektet a FEEK, a PMMIK és a BTK közös projektjeként megvalósítandó anyagi és szellemi kulturális örökségekhez (UNESCO) kapcsolódó kutatás és oktatás, valamint a kisebbségi helyzethez kötődő kutatás és oktatás (határon túli magyarok, az együtt élő népek, a migránsok, a társadalmi integráció kérdései) fejlesztésére.

A fentebb ismertetetett hat ponttal ellentétben Dr. Mellár Tamás pályázati anyaga mindössze három alkalommal említi karunkat. Először, amikor bemutatja, hogy a BTK, ÁOK, KTK az elmúlt négy év során tizenegyszer szerepelt az ország összes karának Top 30-as listáján, másodszor, amikor az egyetem tíz karának fontosabb pénzügyi mutatóit hasonlítja össze a klinikum értékeivel, végül pedig akkor kerülünk szóba, - továbbra is a többi karral együtt emlegetve – amikor Mellár az egyetemi centralizáció hiányáról értekezik.

A vita

A Halasy-Nagy József aulában lezajló rektori vitafórumot Dr. Belyácz Iván akadémikus, a Választási Bizottság elnöke és a vita moderátora nyitotta meg. Az első szó a megállapított alfabetikus sorrend következtében Prof. Dr. Bódis Józsefet illette meg. A hivatalban lévő rektor negyed órában összefoglalta ciklusa eredményeit, szólt a 400 ágyas klinika felújítatásról csak úgy, mint a kutatóegyetemi cím megszerzéséről és a Science Buildingről, továbbá az új szakkollégiumok alakulásáról, valamint a régi hagyományokra visszatekintő Janus Egyetemi Színház és a Táncoló Egyetem, illetve a hivatali ideje alatt új, önálló szervezeti egységként megalakult Zenélő Egyetem sikereiről.

Bódis természetesen a problémákra és kihívásokra is kitért, mint például a hallgatói létszám csökkenése és a nehéz gazdasági helyzet, melynek megfelelően elkerülhetetlen egy szervezeti és gazdasági átvilágítás a PTE közeljövőjében.

Bódis elmondta, hogy az egyetem a régió legnagyobb munkaadója és ennek így is kell maradni.

Dr. Mellár Tamás közgazdász mivoltából adódóan természetesen gazdasági oldalról kezdte vizsgálni a problémát és arról számolt be, hogy a PTE évente majd 2,5 milliárd forintos veszteséget termel, amihez hozzátette, hogy ez többek között annak is betudható, hogy egy gazdasági szempontból erősen depresszív térségben található. A beiskolázási kampány kudarcaként hivatkozott arra az adatra is, miszerint az elmúlt évek során a PTE hallgatói létszámának mintegy 73 százalékát volt csak képes megtartani szemben az ugyanerre az időszakra vonatkozó szegedi (91%) és debreceni (96%) arányokkal. Ezt azért tartja súlyos gondnak, mert ezzel az elmaradt 14 ezer hallgatóval mintegy 14 milliárd forinttól (egy hallgató egy évben átlagosan egymillió forintot költ el Pécsett) esik el a város.

Mellár eztán a karok önellátó üzemmódra való átállásáról, továbbá a karonkénti 25 százalékos elvonások 10%-ra való csökkentésének lehetőségéről beszélt. A rektori pályázatának legtöbbeket elriasztó részéről, a négy éves ciklusa során bekövetkezendő 15-20 százalékos leépítési hullámról elmondta, hogy nem maga ellen akart ezzel kampányolni, de ha az egyetem jelenlegi gazdasági helyzetében úgy állt volna ki a pódiumra, hogy minden rendben, nem mondott volna igazat.

A vitához elsőként a PTE Bódis József előtti rektora, Dr. Gábriel Róbert szólt hozzá és arra kereste a választ a jelöltektől, hogy a jelenleg átszervezés, továbbá a hallgatói létszámcsökkenés miatt kiüresedő épületek, ingatlanok közül melyeket zárnák be.

Bódis József azon véleményét fogalmazta meg, hogy a külső klinikáknak, mint telephelyeknek be kell zárniuk, viszont a helyzet bonyolultsága okán eladni nem tudják őket. Ezzel Mellár is egyetértett, annyival toldotta csak meg az elmondottakat, hogy szerinte az állam vagy a város átvehetné az egyetemtől ezeket a helyszíneket, továbbá megjegyezte, hogy ez a kérdés a következő rektori ciklus egyik kiemelt fontossággal kezelt projektje kell, hogy legyen.

A kérdések közül lényeges felvetés volt, amikor az egyetem lobbi erejére, vagyis inkább annak hiányára kérdeztek rá, amire Bódis József megjegyezte, hogy sajnos Pécs valóban nem rendelkezik Debrecen lobbierejével, ezzel egyúttal az irányú reményét is kifejezte, hogy az áprilisi választáson minél több baranyai, pécsi illetőségű politikus kerül be majd a parlamentbe.

A vita nem sokkal három óra után véget ért, a rektorválasztó szenátusi ülés február 20-án, délután veszi kezdetét.