PTE EHÖK Tisztújító Választás 2013

 

A PTE EHÖK Küldöttgyűlése a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írja ki a

 

PTE EHÖK

2013. évi tisztújító választását

 

(1) Az EHÖK elnöki tisztségére, minden olyan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választható, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be.

(2) Az elnök mandátuma 2 évre szól. Az elnök mandátuma 2013. szeptember 11. napon kezdődik.

(3) A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása. A tisztújító választások során beérkezett pályázatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról az EHÖK Ellenőrző Bizottsága dönt.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) jelentkezési lapot,

b) 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást,

c) önéletrajzot,

d) motivációs levelet,

e) A pályázónak a pályázat minden lapját saját kezű aláírásával kell ellátnia.

(6) A pályázatok leadási határideje: 2013. június 10.-én 12:00 óra

(7) A pályázatot személyesen kell leadni a: PTE EHÖK irodában (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. - KISHÁZ)

(8) Az EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés helyszíne és időpontja: PTE Szenátusi terem (7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.) 2013. június 13. napján 16:00 órától

(9) Az EHÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlésre az EHÖK Küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. Az elnök megválasztásához abszolút többség szükséges.

(10) A szavazatokat az EHÖK Ellenőrző Bizottságának legalább két tagjából és az elnökjelölt(ek) által delegált tag(ok)ból felálló Választási Bizottság összesíti.

(11) Az elnök megválasztását követően kerülhet sor az általános alelnök, a szakfeladati alelnök, a kabinetfőnök és a titkár megválasztására. A tisztségek betöltésére vonatkozóan az ülésen megválasztott EHÖK elnöke tesz javaslatot. A tisztségek vonatkozásában külön-külön kell szavazást tartani. A jelöltek megválasztásához abszolút többség szükséges.

 

 

Pécs, 2013. május 28.

 

Zag Gábor
PTE EHÖK elnök