Patópálkodunk...

Lassan már egy hónapja zajlik a BTK HÖK választás szavazási ceremóniája. Lassan már ideér a vizsgaidőszak, elfogynak az emberek, és még mindig nem született eredmény. 

„Hogy állnak a választások, mennyi szavazat van már” – kérdezhetik egymástól karunk hallgatói, mikor a főbejárattal szemben elhelyezkedő asztalokra, és az asztaloknál elhelyezkedő urna árnyékában unott arcú emberkékre vándorol a tekintetük. Bizony, lassan szaporodak a voksok, nehezen talál oda hallgató, hogy egy iksszel támogassa a számára szimpatikus jelölteket, és ezzel az aktussal előregördítse az egész procedúrát. A szavazás jelenlegi állapotáról Gulyás Tibor alelnökjelölttel beszélgetett a Pécsi Bölcsész.

Lapzártánkig hozzávetőlegesen 670-680 szavazatot adtak le összesen. A voksok nagy hányadát az első két hétben sikerült befogadnia az urnának, azóta mintegy hiperbolikusan közeledik a szavazók száma, ergo a leadott szavazatok száma a nullához. Az első két hetes felfutás, valamint az utána bekövetkező pangás normálisnak ítélhető meg, ugyanis elfogynak azok a bölcsészek, akik rendszeresen járnak be az egyetemre, és akik nagy valószínűséggel szavaztak, szavaznak is. Emellett sokan vannak, akik csak pusztán az „áánincskedvem” hangulatfaktor irányítása alatt állva ignorálják a szavazóurnát. A Hallgatói Önkormányzat a következő hetekben motivációként üdítőt fog osztani azoknak, akik az urnához járulnak, reménykedve abban, hogy ez is mintegy gyorsító tényezőként fog hatni az igencsak belassult tisztújító folyamatban.

Felmerül a kérdés, hogy ha még csak most formálódik a legitim Hallgatói Önkormányzat, akkor hogyan látja el feladatát a jelenleg megbízott státuszban üzemelő HÖK. „A feladatok ellátásával nincsen semmi gond” – mondta Gulyás Tibor, „a jelenlegi megbízott Hallgatói Önkormányzat rendelkezik mindazon jogosítványokkal, amelyek tevékenységük maradéktalanul történő ellátásához szükségesek.” Példának okáért: a HÖK már szeptemberben felkereste a Tanulmányi Osztály vezetőjét a rövid őszi szemeszter vizsgaidőszakának meghosszabbítása apropójából. A változtatást a következő félévre nézve tudták kieszközölni, tehát a tavaszi vizsgaidőszak tekintetében sikerült növelni a munkanapok számát - ennek eredménye már látható is a tavaszi kari ütemezésben.
Természetesen van néhány terület, amelyhez a megválasztott mivolt nem hátrány, ilyen például a következő félév ütemezésének elkészítése. Ha már hivatalos HÖK-kel rendelkeznénk, akkor jobban tudnánk tervezni a következő szemeszterre - az ellátandó feladatok tekintetében.

A HÖK legitim státusza elsősorban megítélése terén lenne fontos, ugyanis köztudott, hogy az emberek sokkal előbb fogadnak el egy választott testületet, személyt, intézkedést, mint ugyanezen dolgok valamely szerv, személy által kinevezett variációját. A választás fontos, ez hordozza a döntés lehetőségét, a vélemény kinyilvánításának szabadságát. Választás során birtokba került dolgot, pozíciót, irányzatot, vezetőséget sokkal jobban a sajátjának érez az egyén, illetve a közösség, mivel a megválasztott entitás a választó akaratából manifesztálódott, mintegy építkezve abból.
Megbízott Hallgatói Önkormányzatunk tehát működik, dolgozik, képes ellátni a rá háruló teendőket, de mégsem az igazi. A levegőben lóg, és ott is fog lógni, ameddig le nem zárul a szavazás. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, továbbra is az szükséges, ami már sokszor volt hangoztatva: szavazni kell. Ez nem az egyetem érdeke, nem is az induló hallgatói képviselőké, hanem a hallgatóké, ugyanis képviseleti szervük létéről, működéséről döntenek, avagy nem döntenek.

Harta Viktor