Pályázati kiírás: PTE BTK HÖK elnöki pozícióra

Tegnap Kovács Péter, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Hallgatói Önkormányzatának jelenlegi elnöke beadta a lemondását. Lemondó nyilatkozata itt olvasható. 
Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként  a mai nappal pályázatot írt ki a BTK HÖK elnöki pozíciójára. A hivatalos pályázati kiírás itt érhető el. Az új elnök mandátuma 2019. január elsejével lép életbe. 

            Legfontosabb információk az elnökválasztásról:

 • A választáson minden, a BTK-n aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és választható.
 • A választáson való indulás feltétele érvényes pályázat benyújtása. A pályázatokat az EHÖK elnökénél kell benyújtani. 
 • A pályázatnak tartalmaznia kell: a kitöltött jelentkezési lapot, a jelölt önéletrajzát és motivációs levelét, választási programtervét, 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszonyigazolását. Ezeken felül a pályázó köteles pályázatának minden oldalát aláírásával hitelesítenie. 
 • A benyújtott érvényes pályázatok nyilvánosak, azokat a jelenlegi BTK HÖK-nek kötelessége a  honlapján közzétenni, vagy a megismerés lehetőségét egyéb úton biztosítani.
 • A választáson csak arra a jelöltre lehet szavazni, aki a választásokra történő jelentkezési határidőn belül az EHÖK elnökénél érvényes pályázatot nyújtott be, és az ajánlási időszakban az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói létszám legalább 3%-ának megfelelő mértékű írásbeli ajánlást szerzett. 
  Minden hallgató csak 1 jelöltet ajánlhat érvényesen. Amennyiben egy hallgató több jelöltet ajánl, úgy összes ajánlása érvénytelenné válik.
 • A kampányidőszak alatt a jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani, melynek szabályait a felek megállapodása alapján a Központi Választási Bizottság készíti el. Elleninduló hiányában a jelölt programismertető fórumot köteles tartani.

  Legfontosabb időpontok az elnökválasztás során: 
 • pályázati időszaka: 2018. október 25. (csütörtök) 10:00 – 2018. november 5. (hétfő) 12:00 (az EHÖK Iroda nyitvatartási idejében)
 • A kampányidőszak 2018. november 5. (hétfő) 16:00 órakor kezdődik és 2018. november 19. (hétfő) 23:59-ig tart.
 • A vitafórum, illetve egy induló esetében a programismertető fórum tervezett időpontja: 2018. november 19.
 • A választás kezdete: 2018. november 20.


  További részletek és a jelentkezési lap az EHÖK oldalán érhető el.