OMHV újratöltve – gyorstalpaló a (lelkiismeretes) bölcsésznek

Hamarosan újra tele lesz az e-mail- és a szeretett Neptun-fiókod is „kéretlen” üzenetekkel, hiszen a vizsgák várva-várt végeztével kezdetét veszi az új OMHV-időszak, azaz újfent lehetőségünk lesz véleményezni oktatóink elmúlt féléves munkáját. Igen, kedves olvasó, most arra biztatlak, hogy győzd le a téma okán indokolatlanul hirtelen és erősen rád törő álmosságot és folytasd az olvasást. Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottsága oktatói részéről Restás Péter, hallgatói vonatkozásában pedig Kovács Péter HÖK-elnök prezentálja, miért is éri meg kitölteni a kérdőíveket.
 
PécsiBölcsész: Mit tudhatunk a megújult OMHV (Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése)-rendszerről? Miben tér el a korábbitól?
 
Restás Péter: A 2017-es évben újult meg az OMHV Bizottság. Alapjában véve az oktatói tagok teljesen kicserélődtek, a hallgatói rész maradt. Nyilván rövid- és hosszútávú cél (volt), hogy a hallgatói kitöltések számát növeljük, valahogyan jobban integráljuk az OMHV-t az oktatásba.
 
Kovács Péter: Ha történetileg nézzük, az utolsó hivatalos bizottsági ülés 2012-ben volt, azóta a Hallgatói Önkormányzat saját hatáskörben végezte a lekérdezést. Nagyon inspiratív volt számunkra, hogy 2017-ben az új oktatói tagokkal végre beindult egy közös gondolkodás, mert pont az OMHV az, ami mindkét csoportnak fontos lehet.
PB: A visszakapott eredmények, részvételi arány tekintetében kimutatható valamilyen változás hallgatói részről? (Csak magamból indulok ki: sokszor látom, hogy ki kéne tölteni, mégsem állok neki időben, van, hogy vissza sem küldöm.)
 
K.P.: Ebben talán nagy váltás inkább 2015-ben volt, amikor átálltunk az ETR-ről a Neptunra. Az ETR-es időkben a kitöltés 5-10%-os volt, ami nem mondható túl nagynak. Ezt a neptunos időkben sikerült 25-30%-ra feltornázni, viszont nem tudunk arról beszámolni, hogy az új kérdőív hatására szignifikánsan nagyobb lett volna a kitöltés, inkább talán más szempontokból közelítünk.
 
R.P.: Ezzel a megújított kérdőívvel eredményeket igazából akkor fogunk látni majd, amikor már a második, harmadik OMHV-időszaknál fogunk tartani.
 
PB: Említettétek, hogy más szemszögből közelít az új kérdőív. Mennyiben változtak a kérdések?
 
R.P.: Két szempont volt: egyfelől, hogy relevánsabbak legyenek a kérdések a hallgatók számára, életszerűbbek legyenek, ne az oktató személye, hanem átfogóbban az oktatás legyen a fókuszban. Másfelől pedig megjelentek azok az európai uniós elvek, például az esélyegyenlőség, aminek mentén a különböző diszabilitással rendelkező hallgatók lehetőségeit is figyelembe veszi a kérdőív.
PB: Nyilván ezt nem lehet ellenőrizni, de tudunk olyan esetről, amikor a hallgatói vélemények hatására történt pozitív irányú elmozdulás az oktatói munkában?
 
K.P.: Maga a rendszer teljesen anonim. Amikor az adatfelvétel lezárul, az oktató csak számokat lát, azt nem, hogy ki véleményezte őt. Innentől kezdve az oktatóra van bízva, hogy a saját Neptun-felületén nyilvánossá teszi az eredményt vagy sem. Alapvetően a nyilvánosság tud egy olyan faktor lenni ebben a dologban, ami rákényszeríti az oktatókat, hogy változtassanak a hozzáállásukon. Egyénileg nagyon nehéz mérni, hogy mekkora hatása van.
 
PB: A legutóbbi eredményekről tudhatunk valamit? Van valamiféle általános konklúzió, ami a visszakapott véleményekből leszűrhető?
 
K.P.: Új elem volt például, hogy ha valaki az órák 0-25%-án vesz csak részt, akkor megkérdeztük, hogy miért nem járt be. 300-350 ilyen adat érkezett, amiből már láttuk azt, hogy az osztatlan tanárképzésben az óraütközések okoznak komoly problémákat. Válaszlépésként erre éppen ma délelőtt volt a dékáni hivatalban egy egyeztetés a négy nagy szak, illetve a Természettudományi Kar szakfelelőseivel és elkezdődött egy közös gondolkodás arra vonatkozóan, hogyan csökkentsük az osztatlan tanárképzés óraütközéseit.
 
PB: Hogyan lehet ösztönözni a hallgatókat az OMHV-ban való részvételre?
 
K.P.: Egyrészt a részvételt az mindenképpen tudja motiválni, ha látják a hallgatók a kérdőív kitöltésének értelmét, látják a kifutását, azaz, hogy én kitöltöttem X. Y. oktatóra, ez eljutott hozzá, ebből az adott oktató egy következtetést vont le és ezáltal változott az óratartási szokása vagy a hozzáállása a vizsgákhoz. Ebben szerintem van feladatunk még. Talán ez az interjú is erre irányulna, hogy látszódjanak a „Küldés” gombra való rákattintás utáni fázisok. Másrészt különböző nyereményjátékokkal próbálkoztunk. A Neptunban kötelezővé nem tehetjük a kérdőív kitöltését. Innentől kezdve, azt gondolom, inkább pozitívan kell kiemelni valakit, aki kitölti. Próbálkoztunk mémversennyel a Facebookon és indítottunk már versíró pályázatot is az OMHV-ról.
 
R.P.: Ezzel az interjúval is szeretnénk a köztudatban tartani, hogy működik az OMHV. Szeretnénk, ha a hallgatók látnák, hogy emögött van munka és nem csak egy üres rendszerben töltik ki a kérdőívet, amivel aztán nem történik semmi. Az valóban fontos, hogy mindenki lássa, hogy ennek van értelme, nem csak egy egyszerű ellenőrző rendszerről beszélünk, amivel az egyetem kvázi levédi magát. Arról szeretnénk biztosítani a hallgatókat, hogy a bejövő eredményeket figyeljük, visszajuttatjuk akár a dékáni, akár a tanszéki vezetésnek. Ez egy önerősítő vagy öngyengítő folyamat: minél többen töltik ki, annál nagyobb erővel tudjuk képviselni a hallgatói véleményt.
 
PB: Mit üzennétek a hallgatóknak?
 
R.P.: Arra szeretném biztatni a hallgatókat, hogy töltsék ki a kérdőíveket minél nagyobb számban, hiszen minél nagyobb a részvétel, annál nagyobb az eredmény ereje. Igaz, hogy egy olyan kurzusról szól a kérdőív, amin már túl vannak, így lehet, hogy ők már nem fogják látni adott szemináriumon adott tanár megváltozott oktatási stratégiáját; mégis érdemes kitölteni, hiszen az újonnan jövő évfolyamok profitálhatnak ebből. Érdemes arra gondolni, hogy ha visszajelzek, akkor lehetséges, hogy a későbbi évfolyamoknak jobb lesz.
 
K.P.: A következő OMHV-időszak július közepén fog indulni, egészen szeptember második hetéig lesz lehetőség véleményezésre. Én is mindenkit csak biztatnék a kitöltésre, illetve arra, hogy a Neptun-felületen ellenőrizze le, hogy a publikált eredmények elérhetők-e az OMVH-riportok fül alatt.