Felhívás a "Jelenünkről Jövőnkért" nemzetközi ifjúsági konferencián való részvételre

 

A konferenciát szervező intézmények képviselői feladatuknak és kötelességüknek érzik a fiatal korosztályok, különösen a felsőoktatás tehetséggondozó munkájába bekapcsolódó, illetőleg a tehetséggondozó műhelyek iránt érdeklődő hallgatók támogatását. A szervezők kiemelten fontosnak tartják, hogy oktatási, szociális és kulturális célokat egyaránt szolgáló, közösségfejlesztő fórumot hozzanak létre a Pécsi Tudományegyetemen, ahol a fiatalok megoszthatják saját tapasztalataikat és véleményüket.

A korábbi években már publikált kutatási eredmények szerint számos olyan terület létezik, ahol a fiatal korcsoportokat érintő problémák esetében intenzív és folyamatos párbeszédre van szükség. Ilyen például az oktatás és a munkaerőpiac változó feltételrendszere, az ebből fakadó elhelyezkedési lehetőségek, az ezeket befolyásoló foglalkoztatáspolitikai kezdeményezések; a család és az otthonteremtés kérdései, a gyermekvállalás lehetőségei és szükségszerűségei; a szociokulturális értelemben meghatározott fogyasztási szokások, a fogyasztói társadalom kihívásai stb.

A rendezvény során a fiatal korosztály képviselői, különös figyelemmel a Tudományos Diákköri Tevékenységet folytatók, valamint a graduális, posztgraduális, Ph.D. képzésben résztvevő hallgatók önálló kutatásaikkal, tapasztalataikkal, véleményükkel járulnak hozzá a közös párbeszéd kialakításához. A saját élmények interaktív megosztásán alapuló módszer lehetővé teszi a közös gondolkodást, az egymást segítő és kiegészítő, kölcsönös segítségnyújtás lehetőségeinek feltérképezését, az egyéni és csoportos problémamegoldó stratégiák kialakulását, a fiatal korcsoportok képviselőinek közösséggé fejlődését.

A jelentkezéseket, hozzászólásokat az alábbi témákban várjuk:

  • oktatásügy, kultúra (széles értelemben véve a bölcsészettudományi területeken), foglalkoztatás és munkaerőpiac, társadalmi és gazdasági integráció.

A konferencia előadások és az azok mentén kialakuló diskurzus differenciált szekciókban történik. A szekciókat az adott területeken tapasztalatokat szerzett, felkért szakemberek mentorálják.

A konferencián való részvétel ingyenes, valamint teljes ellátás biztosított. A határon túli fiatalok utazási támogatásban részesülnek. Az előadások írásos anyagát a Humán Innovációs szemle című szakfolyóiratban publikáljuk.

Jelentkezés

Az említett tématerületeken várjuk hallgatók, fiatal kutatók, tudományos diákköri-, illetve szakmai-tudományos előadásait. A jelentkezés feltétele a tervezett referátum rövid összefoglalójának (max. 500 karakter), valamint egy rövid önéletrajz megküldése az alábbi címre: info@humanexchange.hu.

Határidő: 2012. szeptember 10.

A jelentkezéseket egyetemi oktatókból és kutatókból álló bizottság bírálja.

Szervező intézmények:

Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány
Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tudományos Diákköri Tanács (TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029)
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
Sensus-csoport

Időpont: 2012. szeptember 20-21.

Helyszín: Pécs, Zsolnay Egyetemi Negyed