Amerikai fordulat

2014. február 18-án folytatódott az Antall József Tudásközpont által szervezett, Amerika határok nélkül nevet viselő előadássorozat. Az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikájáról ez úttal Dr. Mándi Tibor és Mártonffy Balázs beszélgetett a pécsi Tudásközpontban.

A rendezvénysorozat első előadásán már áttekintettük az USA külkapcsolatainak és az azt vezérlő filozófiáknak a történetét Hahner Péter segítségével, így ez alkalommal már az aktuális kérdéseket és problémákat is kontextusba tudtuk helyezni. Dr. Mándi Tibor, az ELTE ÁJK oktatója és Mártonffy Balázs, a Honvédelmi Minisztérium Biztonságpolitikai Osztályának szakértője az Egyesült Államok hidegháború utáni külpolitikai kihívásait beszélték át másfél órában.

Az ideológiai harc a kétpólusú világrend szétesése után nem hagyott alább az amerikai politikában, az izolacionizmus szemben áll az expanzionizmussal, a realizmus a liberalizmussal. Ezek alapvetően belpolitikai vitákon nyugszanak és gyakran egy elnökváltás és a törvényhozás arányainak változása kihatással van a külpolitikára.

2001. szeptember 11. volt az első jelentős fordulópont, ami látszólag jó ideig eldöntötte, hogy az elszigetelődés nem megoldás. Az amerikai földön elkövetett terror-támadások erőteljesen militarizálták az ország külkapcsolatait, beindították a “demokrácia-exportot” és megsokszorozták a biztonsági és védelmi kiadásokat.  A 9/11 utáni paranoia hozta létre a Homeland Security-t és fokozta fel az NSA működését, ami nélkül a tavaly kirobbant Snowden-ügy is sokkal kevésbé lett volna botrányos.

Ez a harcias korszak 2010-től szűnni látszik, ami magyarázható Kína jelentős erősödésével, az Obama adminisztráció irányváltásával, de az amerikai közvélemény sem rajong egy harmadik messzi háború gondolatával. A hadi kiadások megmetszésével és az Iránnal történő tárgyalásokkal látszólag a Tomahawk rakéták helyét szépen lassan átveszi a diplomácia.

Barack Obama elnöklése alatt vált nyilvánossá az Ázsia felé fordulás új politikája, ami egyúttal Európa háttérbeszorulását is jelentette. Az Unió másodlagossá válására okot szolgáltathat, hogy viszonylag stabilizálódott politikai szempontokból, ezért kevesebb figyelmet igényel. Emellett viszont valószínű az is, hogy az amerikaiak megelégelték, hogy az EU nem költ eleget biztonsági célokra, túl bürokratikus számukra, a döntéshozás pedig lassú és megosztott.

Ázsia felértékelődése a feltörekvő és sok szempontból revizionista Kínának tulajdonítható. A kínai vezetők eddig igyekeztek kerülni a konfrontációt az USA-val, de ez lassan változni látszik. Egyre határozottabban lép fel érdekei mellett, és ugyan még nem szuperhatalom politikailag, de gazdaságilag már annak mondható. Kína mellett Észak-Korea is fejtörést okozhat kiszámíthatatlanságával és Kim Dzsongun állítólagos gyengeségével az amerikaiaknak. A Dél-Koreával, Japánnal és Tajvannal kötött kétoldalú amerikai védelmi szerződések tovább bonyolítják a helyzetet és növelik a térség prioritását.

Ázsián kívül felértékelődni látszik Afrika és Latin-Amerika is az Egyesült Államok szemében. Bár az afrikai jelenlét még nem túl szembetűnő és a sajtó sem foglalkozik vele messzemenően, de szinte az összes államban ilyen vagy olyan módon jelen vannak az amerikaiak. Latin-Amerika fontossága viszont az USA belpolitikai viszonyaira vezethető vissza, annak jelentős latinó népessége és a bevándorlás problémái miatt.

A közel-keleti viszonyok is kihívások elé állítják az amerikai külpolitikát, elsősorban annak furcsa működése miatt. A folyamatos ideológiai csatározások — realizmus vs. idealizmus — miatt az Egyesült Államoknak nincs egy határozott Közel-Kelet politikája, hanem minden államra külön-külön, amik gyakran ellent mondanak egymásnak.

Az előadók a híres amerikai baseball játékost, Yogi Berrát idézve („nehéz jósolni, különösen a jövőt illetően”) nem akarták megtippelni, hogy miként bontakozik ki majd, és milyen sikerei lesznek a jelenlegi amerikai külpolitikának. A jövővel kapcsolatos bizonytalanság ellenére az Antall József Tudásközpont viszont megígérte, hogy az „Amerika határok nélkül” című előadássorozat folytatódni fog.