A Jelenünkről Jövőnkért Nemzetközi Ifjúsági Konferencia programja

A Kárpát-medence minden régiójából érkező, tudományos diákköri tevékenységet folytató, valamint a graduális, posztgraduális, Ph.D. képzésben résztvevő hallgatók, kutatásaikkal, tapasztalataikkal, véleményükkel járulnak hozzá a közös párbeszéd kialakításához. A témakörök a történettudománytól kezdve az oktatásügy és a szociológia kurrens problémáin keresztül a kulturális élet néhány szelvényén át, az egészségügyig bezárólag szinte a teljes közéleti, társadalom és bölcsészettudományi közeget felölelik: