Zenélő Egyetem - három kurzus közül választhattok a félévben

Jócskán bővült a Zenélő Egyetem felhozatala, a tavalyi nagy sikerű előadássorozat után idén már három kurzus közül választhattok! Bevezetés a populáris zenei kultúrába, A populáris zene elemzése és Populáris zene és arculat címmel vehetitek fel a mostani ZEN-es órákat. 

Bevezetés a populáris zenei kultúrába – II. évad
Tantárgyfelelős: Beck Zoltán, Ph. D.

Az előző félévhez hasonlóan a ZEN palettakurzusa a populáris zenei kultúra komplexitását kívánja bemutatni. Részint arra törekszik, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a zenei marketing, zenetörténet, hang és fénytechnika, produceri munka, dizájn, szerzői és médiajog, szubkultúrák, etc. köréből; ugyanakkor arra törekszünk, hogy segítsük a hallgatókat saját érdeklődési körük kiválasztásában, az abban való további elmélyülésben. A palettakurzuson a téma elismert hazai és külföldi kutatói, művelői adnak elő. 

Helyszín:
Pécs, Ifjúság útja 6. BTK C épület V. emelet 2.

Kurzuskód:
ZEN0101-01

A populáris zene elemzése (Popular Music Analysis) - Angol nyelvű kurzus
(tömbösített szeminárium)
Tantárgyfelelős: Beck Zoltán, Ph. D.
Vendégelőadók: Steve Swindelli, MA, Barna Emília, PhD

A szeminárium célja, hogy megismertesse a hallgatókat a populáris zene, mint önálló, sajátos jellegzetességekkel rendelkező és ezért sajátos megközelítést megkövetelő szövegforma elemzésének és kontextualizációjának alapvető elméleti és gyakorlati eszközeivel. E vizsgálódásban központi szerepet kap egy részről a koherencia fogalmára épülő megközelítés, másrészről a történeti szemlélet. A kurzus ugyanakkor nem foglalkozik a populáris zene üzleti, marketinghez illetve promócióhoz kapcsolódó vonatkozásaival, ehelyett kimondottan a zenét mint szöveget helyezi középpontba.

Az elemzés módszere egyrészről a populáris zenei tanulmányok, mint önálló diszciplína központi jelentőségű szerzőire, szövegeire hagyatkozik (ld. kötelező irodalom), ugyanakkor egy, az oktatók által kidolgozott egyedi, szisztematikus megközelítés, szolgáltat hozzá alapot. A kurzus anyaga négy alappilléren nyugszik, amelyek megtárgyalására a négy tömbösített óra alkalmával kerül sor. A négy pillér a populáris zenei szövegben megvalósuló koherencia négy alapvető aspektusának felel meg, amelyek a következők:

·       műfajspecifikumok szerinti koherencia (beleértve a „hang” aspektusát – Roland Barthes „grain of the voice” fogalma alapján);

·       a zene architektúráján belüli koherencia;

·       a dalszöveg(írás) kompetenciáján belüli koherencia;

·       az előadás(mód)on belüli koherencia, az előadás esztétikája. 

E négy aspektus elemzése számos különböző példa segítségével történik, beleértve – a megjelenített koherencia tekintetében – pozitív példákat (pl. hang vonatkozásában: a Beatles vibratót mellőző énekstílusa) és negatív példákat (pl. előadás vonatkozásában a Simple Minds 1984-es Live Aid USA fellépése) egyaránt. Bár az egyes órákon egy-egy aspektus tárgyalása dominál, a többire is történik hivatkozás minden alkalommal, hiszen a populáris zene esetében e jelentéshordozó aspektusok szorosan összefonódnak egymással. Például a történeti, illetőleg diakronikus vonatkozások mind a négy aspektussal kapcsolatban hangsúlyosan előkerülnek (pl. a hang vonatkozásában többek között Amy Winehouse és Adele példáin keresztül).

A szeminárium interaktív, tehát célja és elvárása a hallgatók minél aktívabb és konstruktívabb bevonása az órai munkába.

Helyszín:
Pécs, Trafik

Kurzuskód:
ZEN0101-02

Nagyító - Populáris zene és arculat
Tantárgyfelelős: Beck Zoltán, Ph. D.
Vendégelőadó: Szénássy Alex (MOME, LAB)

A múlt szemeszter palettakurzusából nagyított változat készül az őszre. Szénássy Alex előadássorozata kísérletet tesz a zene és a vizuális megjelenés/megjelenítés, hang és kép dialógusának komplex bemutatására. Teszi ezt gyakorlati példákkal, anekdotákkal, klipek és coverek elemzésével, tipográfiai játékkal – a hallgatókkal való együttes munkával.

Helyszín:
Pécs, Ifjúság útja 6. BTK A épület 430 (színházterem

Kurzuskód:
ZEN0101-03