Újabb állomás a HÖOK reformjaiban

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 2015. október 17-én Pécsen rendezte meg a soron következő rendes Közgyűlését. A napirendi pontok között szerepelt többek között a közéleti ösztöndíjakra vonatkozó ajánlás, a hallgatói szolgáltatásokkal, a hallgatók bevétel-, illetve kiadás szerkezetével kapcsolatos kutatás jelenlegi státuszának bemutatása továbbá, Gulyás Tibor a HÖOK elnöke széleskörű tájékoztatást tartott a Közgyűlésen az őszi jogszabály-módosításokról is, különös figyelemmel hallgatókat érintő rendelkezésekre. Emellett szó esett egy új kortárssegítő program indításáról, a Tehetség Mentorprogramról; valamint a Közgyűlés végén tisztújításra is sor került.

A Közgyűlés meghatározó témája volt a hallgatói képviselők jutalmazására szolgáló közéleti ösztöndíjak pályázati és elbírálási rendjének áttekintése és az egységes keretek meghatározása. A kialakult intézményi gyakorlatok felülvizsgálata azért is volt időszerű, mivel régóta érik – méltatlan – támadások a témával kapcsolatban a HÖOK-ot, amelyre reagálva egy ajánlás került kidolgozásra, amit az intézmények saját döntésük alapján beépíthetnek a szabályozásukba.

A HÖOK már az elmúlt évek során is szorgalmazta a hallgatói ösztöndíj rendszer felülvizsgálatát, ehhez szorosan kapcsolódva indította el az országos hallgatói szolgáltatásokról szóló, illetve a hallgatók bevétel, illetve kiadás szerkezetét vizsgáló kutatásokat. Utóbbi kutatás kifejezetten a hallgatók költségvetésének feltérképezésére irányul, annak érdekében, hogy a HÖOK képet kapjon a hallgatók alapvető létfenntartásához szükséges anyagi források mértékéről. A kutatás eredményeire támaszkodva, a HÖOK aktív szereplője kíván lenni egy egységes ösztöndíj-reform javaslat kidolgozásának. A HÖOK elnöke hozzátette, hogy „Egy olyan rendszerre van szükség, amely a megfelelő teljesítmény tükrében biztosítja az alapvető létszükségletek fedezéséhez szükséges forrást. A kutatás rámutat, hogy bár a hallgatók bevételeinek helyzete jelentősen nem változott az elmúlt években, ugyanakkor kitettebbek lettek a szülői támogatás és a munkából származó jövedelmek tekintetében.”

A jogszabály-módosítások körében hallgatói szempontból kiemelkedik az átsoroláshoz kapcsolódó a minimum átlaghatárok megállapítására vonatkozó módosító javaslat. A HÖOK elnöke hozzátette: „Nagyon bízik abban, hogy az eddigi államtitkársággal folytatott tárgyalások eredményeit a kormány is támogatni fogja.”

Az új Tehetség Mentorprogram célja, hogy azok a középiskolai diákok, akik bizonytalanok a felsőoktatási pálya tekintetében, egy kortárs segítő támogatásban részesülhetnek a belépésükhöz vezető úton, majd a felsőoktatásban is. Gulyás hozzátette: „Több lépést is teszünk a felsőoktatás hozzáférhetősége érdekében, melyek közül ebben van a legnagyobb reményünk.”

Molnár Zalán rendezvényszervezésért felelős elnökségi tag lemondásával, a Közgyűlés Simon Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóját választotta meg a megüresedett elnökségi helyre. A Felügyelő Bizottság új tagja pedig Bodonyi Daniella, az Eszterházy Károly Főiskola hallgatója lett.