Tudomány, közösség, fejlődés – mire is jó egy szakkollégium?

A tudományos pálya iránt érdeklődő egyetemisták számára a szakkollégiumok hatalmas lehetőséget biztosítanak a fejlődéshez. A Kerényi Károly Szakkollégium operatív ügyekért felelős seniorjával, Császár Andrea Máriával beszélgettünk arról, hogy mi is az a többlet, melyet egy szakkollégium kínál tagjainak.
 
PécsiBölcsész: Mi a legfőbb feladata a szakkollégiumoknak?
 
Császár Andrea Mária: A szakkollégiumok elsődleges feladatai közé tartozik tagok magas színvonalú kutatómunkájának segítése, ösztönzése, valamint a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelése. Kiterjedt autonómiával rendelkeznek, a tagság közösen dönt a szakkollégiumot érintő ügyekben, belső működési szabályaikat a Szakkollégiumi Charta keretein belül maguk alakítják ki. A szervezet működéséhez tartozik a külső fórumokon való részvétel, illetve a szakkollégiumok közti aktív kapcsolattartás is. Évente megrendezésre kerül a NYATA, azaz a Nyári Szakkollégiumi Találkozó, ahol a Szakkollégiumi Mozgalom tagjai workshopok, előadások és plenáris viták keretein belül releváns és időszerű társadalmi témákról, problémakörökről folytatnak közös eszmecserét.
 
PB: Mióta működik a Kerényi? Milyen eredményeket tudhat magáénak?
 
Cs.A.: A Kerényi Károly Szakkollégiumot 1993-ban alapították az akkori Janus Pannonius Tudományegyetemen, azóta folyamatosan a kutatni vágyó egyetemisták segítségére van. A már végzett diákok közül sokan PhD-hallgatóként folytatták tanulmányaikat, azóta pedig már a felsőoktatásban dolgoznak. Egyetemünk egyik legproduktívabb szakkollégiuma vagyunk, erről tanúskodik, hogy karunk helyezéseinek közel negyedét a kerényisek hozták az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákról 1994 és 2017 között, az idei évben pedig a helyezések 45%-át egy-egy szakkollégistánk vehette át. Az erdélyi, vajdasági és kárpátaljai TDK-kon is szép számban születnek kerényis győzelmek. A Szakkollégium saját, évente megjelenő, lektorált tanulmánykötettel rendelkezik (Annona Nova), melyben a tagjaink által írt tanulmányok jelennek meg. De nemcsak egy TDK-kör vagyunk, nívós eredményekkel, hanem egy közösség, amely fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, a gyors reagálást a közéletet érintő kérdésekre. Tagságunk jelentős része aktív a civil szférában is. Emellett évente többször is rendezünk vitaesteket, filmklubokat.
PB: Milyen eszközökkel tudjátok segíteni a tudományos kutatások iránt érdeklődő egyetemistákat?
 
Cs.A.: Szakkollégiumunkban 5 éve működik mentorrendszerünk, mentoraink a PTE PhD-hallgatói közül kerülnek ki és tagságunk szakmai munkáját segítik. Félévenkénti 2-3 kurzusunk is a diákok fejlődését, látókörének szélesítését szolgálja. Önálló, több mint 500 kötetes magánkönyvtárral is rendelkezünk, melynek a Kerényi Sziget ad otthont, továbbá tagjaink emelt példányszámban kölcsönözhetnek az egyetemi könyvtárakból. Heti rendszerességgel tartott diszkussziós estjeink pedig fejlesztik tagjaink kritikai hozzáállását, kérdésfeltevését, szakmai rálátását és nyitottságát, ugyanis ezeken az alkalmakon prezentálják szakkollégistáink kutatásuk jelenlegi állapotát, újabb fejleményeit.
 
PB: Milyen kötelezettségekkel jár, ha valaki a szakkollégium tagja lesz?
 
Cs.A.: Egyrészt minden tagunk számára kötelezőek a heti diszkussziós alkalmaink, valamint félévente egy szakkollégiumi kurzus választása. Első évtől kezdve kötelező bemutatni a kutatásukat a diszkusszión és az évvégi házi konferenciánkon, másodévtől pedig már elvárt a TDK-n való részvétel is. A nulladik évfolyamra csak az előadási kötelezettségek nem vonatkoznak.
 
PB: Most zajlik a felvételi kampányotok. Kiket vártok a nulladik évfolyamra, illetve kiket az elsőre?
 
Cs.A.: Alapvetően olyan embereket keresünk, akiket érdekel a kutatás és a tudományosság művelése. A nulladik évfolyamra elsősorban első- és másodéves hallgatókat várunk, akik még csak érdeklődnek a tudomány iránt, az első évfolyamra pedig azokat, akik már konkrét kutatási tervvel is rendelkeznek.
 
PB: Miért jó kerényisnek lenni?
 
Cs.A.: Mert jó egy olyan összetartó közösséghez tartozni, ahol számít a véleményed, ahol szakmai és baráti kapcsolatokra lelhetsz, ahol sosem lógsz ki a sorból, mert itt mindenki más és más, ahol emberileg is sokat tudsz fejlődni, bátrabb és magabiztosabb is leszel. A 2018-as év fontos lesz a Kerényi szempontjából, ugyanis jövőre ünnepeljük a 25. évfordulónkat, amelyre Jubileumi Konferenciával és külön tanulmánykötettel készülünk.