TÁRSADALMI ÉS MÉDIATUDOMÁNY VÁLASZTÓLKERÜLET - Karádi Martin

Eddig is tevékenyen részt vettem a hallgatói életben – vagyis próbáltam – és ezután is szeretnék részt venni a diákélet körforgásában és szeretnék a kommunikáció szakos hallgatók hangja, szeme és füle lenni, szeretném őket képviselni. Már tavaly is indultam a választásokon, de sajnos nem nyertem. Nagyon sajnáltam ugyan, de ennek ellenére igyekeztem mindent megtenni, hogy a Zsolnay Negyedbe járó hallgatók egy viszonylag kicsi, ámde annál családiasabb környezetben létezzenek. Bár hivatalosan nem én voltam a képviselő, de igyekeztem segíteni, összetartani a szakot.

A terveim között szerepel az élet beindítás a Művészeti Karral együttműködve, hiszen a Zsolnay Negyed nagyon szép hely és véleményem szerint kevésbé van kihasználva, mint lehetne. Szeretnék egy Kari rendezvényt szervezni ott, a Zsolnay-ba, hogy a mi szakjaink/körzetünk (vagyis a kommunikáció, a társadalmi tanulmányok és a szociológia) legyen egyfajta fogadó fél, így valamennyire megismerhetik a BTK-sok a mi szakjainkat, mindennapjainkat, tevékenységeinket.