Tájékoztató az orientációs napokról

A 2017/2018 őszi félév előtt orientációs napok lesznek az elsőéves hallgatóknak, ahol a beiratkozás mellett az egyetemkezdéshez nélkülözhetetlen információkkal gazdagodhatnak. Az orientációs napok keretében a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok kötelező bemutatásán túl, a Tanulmányi Osztály tájékoztatja a hallgatókat a tantervekkel, a tanrenddel, a szabályzatokkal kapcsolatos főbb tudnivalókról, és ekkor kerül sor a hallgatók tanszéki fogadására, eligazítására is.
Mindenkit szeretettel várunk a szakjának megfelelő napon reggel 8 órakor az Egyetem Ifjúság úti „A”épületének Aulájában!

Az orientációs napok menetrendje: 
2017. augusztus 28-án délelőtt az osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatókat várjuk.
2017. augusztus 29-én a pszichológia (angol nyelvű is), politikai tudományok, nemzetközi
tanulmányok (angol nyelvű is), szabad bölcsészet (etika, esztétika, filozófia, kommunikáció,
filmelmélet és filmtörténet, művészettörténet), pedagógia (BA) képzésre felvett nappali és levelező
tagozatos hallgatókat várjuk.
2017. augusztus 30-án az anglisztika, magyar, romanisztika (olasz, francia, spanyol),
germanisztika, (német és német nemzetiségi), romológia, szlavisztika (horvát, orosz) (BA) képzésre
felvett nappali és levelező tagozatos hallgatókat várjuk.
2017. augusztus 31-én a szociológia, társadalmi tanulmányok, történelem, régészet, néprajz,
szociális munka, és az ókori nyelvek és kultúrák (latin) kommunikáció és médiatudomány (BA)
képzésre, felvett nappali és levelező tagozatos hallgatókat várjuk.
2017. szeptember 1-én délelőtt 9-12 óráig a TANULMÁNYI OSZTÁLYON (D épület 1. emelet)
a tanári MA és a diszciplináris MA nappali és levelező képzésre felvett hallgatóknak tartunk
tájékoztatást.
 
A további fontos információkat az orientációs levélben olvashatjátok.