Tájékoztató az orientációs napokról

Tisztelt Hallgató!

A 2015/2016. tanév őszi félévének kezdetével, a beiratkozás rendjével kapcsolatban az alábbiakban szeretném tájékoztatni.

Az első éves hallgatók fogadására 2015. augusztus 31. és szeptember 4. közötti héten orientációs napokat rendezünk. Az orientációs napok keretében a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok kötelező bemutatásán túl, a Tanulmányi Osztály tájékoztatja a hallgatókat a tantervekkel, tanrenddel, a szabályzatokkal kapcsolatos főbb tudnivalókról, és ekkor kerül sor a hallgatók tanszéki fogadására, eligazítására is. A tájékoztatón az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez és azok sikeres abszolválásához szükséges információk átadására kerül sor.

A fenti rendezvényre Önt is várjuk a szakjának megfelelő napon reggel 8 órakor az Egyetem Ifjúság úti „A”épületének Aulájában, ahol további tájékoztatást kap majd a napi programról.

Megérkezéskor  tájékoztatást a csoportbeosztásról a felvett hallgatókat váró segítőink fognak tartani. A késve érkezők számára 9 órakor tudunk biztosítani csatlakozást a programhoz.

A hallgatók elfoglaltsága az orientációs napokon a következők szerint alakul:

2015. augusztus 31-én délelőtt a pszichológia (angol nyelvű is), politológia, nemzetközi tanulmányok, szabad bölcsészet (esztétika, filozófia, kommunikáció, filmelmélet és filmtörténet), pedagógia alapszakra (BA) képzésre felvett nappali tagozatos hallgatókat várjuk.

2015. szeptember 1-én az anglisztika, magyar, romanisztika (olasz, francia, spanyol), germanisztika, (német és német nemzetiségi), romológia, szlavisztika (horvát, orosz) (BA) képzésre felvett nappali tagozatos hallgatókat várjuk.

2015. szeptember 2-án a szociológia, társadalmi tanulmányok, történelem, történelem (régészet), néprajz, szociális munka, és az ókori nyelvek és kultúrák (latin) kommunikáció és médiatudomány (BA) képzésre, valamint a kommunikáció és média és a szociális munka felsőoktatási szakképzésre felvett nappali tagozatos hallgatókat várjuk.

2015. szeptember 3-án az osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatókat várjuk.

2015szeptember 4-én délelőtt 9-12 óráig a tanári MA és a diszciplináris (nem tanári MA) nappali és levelező képzésre felvett hallgatóknak tartunk tantervi tájékoztatást. Tanszéki látogatást nem tesznek.

2015. szeptember 4-én délután 12 órától valamennyi alapképzési szak (BA) levelező munkarendjében részt vevő hallgatók tájékoztatása történik majd.

Kérjük, hogy a tájékoztatóra az alábbiakat feltétlen hozza magával:

 • a felvételi döntésről szóló értesítést,
 • személyi igazolványát,
 • eredeti érettségi bizonyítványát, (MA képzésre felvett hallgatók eredeti oklevelüket),
 • egy-egy másolatot az érettségi bizonyítványról illetve a korábbi oklevelükről, más intézményben szerzett oklevelükről is,
 • kinyomtatott, aláírt beiratkozási lapjukat. 

A felvételi eljárás során, az Oktatási Hivatalba elküldött nyelvvizsga bizonyítvány(ai)ról készült  fénymásolaton túl az orientációs napokon be kell mutatnia az eredeti bizonyítványt és egy fénymásolatot is le kell adnia. Amennyiben ezt elmulasztja, szeptember 30-ig pótolnia kell ezt a hiányosságot az Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központban.

Felhívjuk a figyelmét, hogy valamennyi felvételt nyert hallgatónak be kell iratkoznia, az MA képzésre felvett hallgatóknak is!

A Tanulmányi Osztály tájékoztatása, valamennyi fontos információ átadása után az alapszakra felvett hallgatóink részére 2015. augusztus 31, szeptember 1. és szeptember 2-án délután 14 órától a szaktanszékek látogatásával zárul a nap hivatalos programja.

Az orientációs napokra kollégiumi elhelyezést biztosítunk a hallgatóknak. Szállásigényüket e-mailben jelezhetik 2015. augusztus 24. 12 óráig azinfo@pecsibolcsesz.hu címen.
Azon hallgatók, akik a 2015-2016-os tanévre kollégiumi férőhelyet pályázati úton elnyertek, férőhelyüket 2015. augusztus 29-től elfoglalhatják. Minderről bővebb tájékoztatást a BTK Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága küld, elérhetőségük: djkb@pecsibolcsesz.hu

A tanévkezdést érintő, további fontos időpontok:

Szorgalmi időszak kezdete: szeptember 7. (hétfő)

Tanévnyitó ünnepélyszeptember 8. (kedd) 16.00 óra, a PTE ÁOK aulájában (Pécs, Szigeti u. 12.) Ez alkalommal kerül sor a hallgatók ünnepélyes egyetemi polgárrá fogadásra. Megjelenés kötelező, ünnepi, alkalomhoz illő öltözetben, hölgyeknek sötét alkalmi öltözetférfiaknak sötét öltöny, nyakkendő.

Kurzusfelvétel az ETR-benszeptember 4. - szeptember 11. (Levelező tagozaton szeptember 30-ig) Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról szintén az orientációs napokon fogunk tájékoztatást adni.

Az önköltséget három (egyenként 40%-30%-30%-os) részletben lehet befizetni:

 

   • az első részlet (40 %) befizetési határideje: 2015. augusztus 6.
   • a második részlet (30 %) befizetési határideje: 2015. október 15.
   • a harmadik részlet (30 %) befizetési határideje: 2015. november 15.

Beiratkozását a MODULO rendszerben kell megtennie legkésőbb 2015. szeptember 11-ig, www.modulo.tr.pte.hu címen, EHA kód, etr-jelszó segítségével.

A beiratkozási űrlapot kitöltése, kinyomtatása és aláírása után le tudja adni az orientációs napon, vagy szeptember 11-ig a Tanulmányi Osztályon (személyesen vagy postai úton).

A beiratkozásról, a félév ütemezéséről és egyéb fontos határidőkről, tudnivalókról ITT is tájékozódhat.

Üdvözlettel:

Huszárné Mánfai Mária
a Tanulmányi osztály vezetője