Tagfelvétel a Kerényi Károly Szakkollégiumban

Tagfelvételt hirdet a Kerényi Károly Szakkollégium a 2011/12-es tanév tavaszi félévére, melyhez a felvételi űrlapot ide kattintva tölthetitek le. További információkat pedig a szakkollégium honlapján találtok, ha kérdésetek lenne.

A Szakkollégiumba pályázattal lehet bekerülni. A pályázat elbírálását a Szakkollégium nem saját körben végzi el: ez könnyen vezetne a kutatási irányok és a szakmai normák közvetlen, önkényes meghatározásához. A kívülálló bírálók a szakkollégiumi tanár által felkért egyetemi oktatók, ők garantálják, hogy a szakkollégisták az ország más régióiban is elismert színvonalú pályázatokkal kerültek be a Szakkollégiumba. A Szakkollégium természetesen elvárja a bírálóktól, hogy saját kutatási területüket ne részesítsék előnyben. A bírálók nem csupán a pályázatok tartalmára, hanem a tudományos igényesség követelményeire is tekintettel vannak.
 
Olyan egységes osztatlan vagy BA képzésben résztvevő bölcsész hallgatók jelentkezését várjuk, akik egyetemi tanulmányaik mellett önálló kutatást végeznek a bölcsészettudomány vagy a társadalomtudomány bármely területén.
 
A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy részt vesznek a tanév végén megrendezésre kerülő házi konferencián, ahol 10-15 perces előadásban bemutatják kutatási eredményeiket. Továbbá elkészítik kutatási témájuk írásos összefoglalóját (40.000 karakter).
 
Az évközi felvételi során felvett tagoknak a következő tanévben ismét pályázniuk kell.
 
Írásban beadandó rész:
 
1. Munkaterv: az adott évre tervezett munka összefoglalása legalább 1, legfeljebb 2 oldalban. Kérjük, hogy ezt a részt szövegszerkesztett formában mellékeld! A munkaterv összeállítása során légy figyelemmel arra, hogy a tagsággal az alábbi kötelességek járnak:
 
a. Előadás tartása.
 
b. Az előadás témájával azonos publikáció vagy dokumentált tevékenység (pl. konferencia részvétel).
 
2. Bibliográfia: a kutatási területhez kapcsolódóan a legfontosabb feldolgozott vagy feldolgozásra váró irodalmak jegyzékét a munkatervet kiegészítendő kérjük szövegszerkesztett formában.
 
3. Ajánlás: a pályázó legalább két, legfeljebb négy oktatótól vagy valamely tudományos intézmény dolgozójától ajánlást kér. Ezeket is mellékelni kell a pályázathoz (eredeti ajánlás és két fénymásolat).
Kettőnél több ajánlás esetén a legjobb két ajánlás számít. Az ajánlásban a bíráló bizottság azt veszi figyelembe, hogy
 
a. az ajánlók szakterülete milyen közel áll a pályázat témájához;
 
b. az ajánlók és a pályázó milyen korábbi együttes tudományos munkát végeztek.
 
4. Annak feltüntetése, hogy a pályázó felvételét kéri-e a Damjanich Kollégiumba. (Ha bentlakó szakkollégista akarsz lenni, kérjük, tölts ki és adj be egy hivatalos kollégiumi felvételi kérelmet is. Ha nem, későn, rosszul vagy hiányosan adod be ezt a kérelmet, elutasítását nem tudjuk felülbírálni!)
 
A pályázat további, nem kötelező, de pontokkal értékelhető részei:
 
1. annak feltüntetése, hogy a pályázó a szakkollégiumon belül valamilyen szakmai kör jelenlegi vagy leendő tagjaként pályázik, vagyis hogy van-e más olyan pályázó, akivel közösen munkát végzett vagy akar végezni.
 
2. Korábbi tudományos eredmények, mint:
 
a. az elmúlt tanévben megjelent, megjelenés előtt álló publikációk: pontos bibliogárfiai adatokat kérünk vagy a publikációt tartalmazó folyóirat tartalomjegyzékének fénymásolatát, internetes publikáció esetén a linket. A megjelenés előtt álló publikációk esetében igazolást kérünk. Ezen túl mellékelhető a publikáció maga.
 
b. a legutóbbi országos TDK konferencia helyezése (erről oklevél vagy más igazoló dokumentum másolatát kérjük), vagy a legutóbbi kariTDK konferencián való részvétel (ezt nem kell igazolni, mert könnyen ellenőrizhető);
 
c. az elmúlt tanévben elnyert tudományos pályázatok: itt is az oklevél vagy más igazoló dokumentum másolatát kérjük.
 
3. nyelvvizsgák. Itt a nyelvvizsga-bizonyítványok fénymásolatát kérjük.
 
Szóbeli rész:
 
Elbeszélgetés a bíráló bizottság és a pályázó között. Ha a pályázó rajta kívül álló és előre igazolt okok (például ösztöndíj) miatt nem tud az elbeszélgetésen megjelenni, a bíráló bizottság a munkatervre kapott pontokat megduplázva alakítja ki az összpontszámot. A távolmaradás indoklását írásban kérjük mellékelni a pályázathoz (vagy később levélben).