„Say It Loud, I’m Black and I’m Proud!” – Az afrikai-amerikai polgárjogi mozgalom kulturális kapcsolatrendszere

Segítheti-e egy társadalmi csoport pezsgő kulturális élete, hogy a többségi társadalom elfogadóbb legyen vele szemben? Milyen módon közvetíthet egy művész vagy egy művészeti alkotás politikai ideológiát? Elválasztható-e egymástól a kortárs afroamerikai művészet és az Egyesült Államok közéletének eseményei? Ezek voltak az első kérdések, amelyek felmerültek bennem, mikor évekkel ezelőtt belefogtam a kutatásomba. Mennyiben művészet és mennyiben történelem? Miben tudhat újat mondani egy európai történész ebben a témában? – bővült tovább a megválaszolandók köre az Interdiszciplináris Doktori Iskola felvételi beszélgetésének során. 

 
Az afrikai-amerikai polgárjogi mozgalom 1955-ben bontakozott ki, a sok esetben már évtizedek óta létező afroamerikai szervezetek együttes erővel igyekeztek felszámolni a feketéket az élet számos területén érintő szegregációt. Rosa Parks nem adta át a helyét egy fehér utasnak a buszon, az ülősztrájkok békés tüntetői nem rendeltek a feketéket ki nem szolgáló éttermekben. A faji megkülönböztetés ellen tiltakozó freedom-riderek keresztülutazták Amerikát, ami a déli államokban gyakran lángoló buszokat eredményezett. 
 
Martin Luther King mert nagyot álmodni, miközben az ugyanazon forradalmi érme másik oldalaként emlegetett, radikális Malcolm X-nek – ahogyan ő fogalmazott – rémálmai voltak. Az Egyesült Államokra óriási hatást gyakorolt az afroamerikaiak küzdelme a minden embert megillető egyforma jogokért, melynek nyomán a hatvanas évek végére megszülettek a szegregációt felszámoló törvények. Sok afrikai-amerikai művész polgárjogi aktivistaként tevékenyen is részt vett az események alakításában, de azoknak köre, akik alkotásaikkal támogatták a mozgalmat, jóval szélesebb volt. Nem csupán egyszerű támogatásról beszélhetünk, hanem olyan mértékű művészi aktivitásról, amely szerves részét képezte a polgárjogi tevékenységnek. Az alkotások egyszerre biztosították az alapvető gondolatiság széles társadalmi nyilvánossághoz való eljuttatását, a polgárjogi eszme továbbélését, kilépését a nemzetközi érdeklődés elé, sőt több esetben új irányokkal és elemekkel bővítették a korabeli politikai gondolkodást.
 
 
„Ők már halottak!” – mondja Smiley, a Do The Right Thing (Szemet szemért) című film szereplője, Spike Lee alkotásának nyitó képsorában a fotóra mutatva, amely Martin Luther King és Malcolm X egyetlen találkozását dokumentálja. És valóban, kettejük halála egy-egy fordulópontot jelentett a korszak történetében. A Nobel-díjas baptista lelkész ellen elkövetett memphisi merénylettel 1968-ban lezárult a polgárjogi mozgalom időszaka, hogy átadja helyét a három évvel korábban Malcolm X meggyilkolása miatt érzett kiábrándultság és elégedetlenség nyomán új életre kapó Fekete Hatalomnak.
 
A Black Power jelszava alatt számtalan, egymástól sok esetben igen eltérő fekete szervezet egyesült, akik egytől egyig az afroamerikaiak társadalmi, politikai vagy szociális helyzetének javítását tűzték ki célul. A sajtó fekete-fehér fotói itt már nem békés tüntetőket ábrázoltak, akikre Alabama vagy Arkansas állam rendőrei kutyákat uszítanak, hanem a Black Panther Party aktivistáit, akiknek fegyverei sok esetben nem csak radikális ideológiával voltak töltve. A korszak jelszavát pedig egyértelműen a soul keresztapja, maga James Brown mondja ki: „Say It Loud, I’m Black and I’m Proud!” (Kiáltsd hangosan, fekete vagyok és büszke!) 
 
 
Az afrikai-amerikai polgárjogi mozgalommal kapcsolatos kutatásoknak új lendületet adott Barack Obama 2008-as elnökké választása. Sok kutató ugyanis ezt az eseményt tekinti a mozgalom végső lezárásának. Az Egyesült Államok jelenlegi elnöke pedig maga is igyekszik a kortárs afroamerikai kultúra iránti határozott vonzalmát hangsúlyozni, ami a republikánus sajtó oldaláról sokszor támadásokra ad okot. A Fehér Házban megrendezett költészeti esten hip-hop előadót látott vendégül (Common), élete egyik meghatározó filmjeként pedig a – New York-i faji feszültségeket bemutató – már említett Do The Right Thinget jelölte meg.