RSZÖ & Alaptámogatás eredménye

Kedves Hallgatók!

A Neptun Pénzügyek menüjében már kiírásra kerültek a 2016/2017-es őszi félév Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása pályázatokon elnyert összegek. A hivatalos határozatot hamarosan szintén megtekinthetitek a Leadott kérvényekre kattintva, illetve az elutasító határozatokat postai úton is kézhez kapjátok.

Rendszeres Szociális Ösztöndíj

Ponthatár: 13 pont

Pontonként járó összeg: 650 Ft

Végső összeg meghatározása:

(elért pontszám – ponthatár) * pontonként járó összeg + kategória

 

Kategóriák:

20% (23.800 Ft): nagycsaládos, családfenntartó, árva, halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászoruló)

10% (11.900 Ft): félárva, hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, miniszteri ösztöndíjas)

5% (5950 Ft): fenti kategóriák egyikébe sem sorolható

 

 

Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása:

BA, osztatlan képzés: 11.900 Ft

MA képzés: 17.850 Ft

 

1. Minden esetben vegyétek fel a kapcsolatot a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsággal, hogy pontosan tudjátok, miért is került elutasításra a pályázatotok, vagy miért annyit kaptatok, amennyit.

Tájékoztatást kérhettek hivatalos e-mail címünkre írva (djkb@pecsibolcsesz.hu), illetve ügyfélfogadási időben telefonon vagy személyesen.

Meghatalmazás hiányában információt csak a hallgatónak áll módunkban kiadni!

2. Amennyiben jogorvoslattal szeretnétek élni, írjatok fellebbezést a Dékán Úrnak címezve, melyben megindokoljátok a jogorvoslati kérelmeteket. Mindenképp tüntessétek fel neveteket, Neptun-kódotokat, elérhetőségeteket, valamint fogalmazzátok bele az elutasítás pontos okát. A levélhez mintát a http://djkb.pecsibolcsesz.hu/ oldal aljára görgetve találtok.

3. A fellebbezéshez csatoljátok a megtámadni kívánt határozat másolatát. A határozat postai úton kerül kiküldésre, de a Neptun Leadott kérvények fül alatt a + jelre kattintva is letölthetitek.

4. Amennyiben szükséges, mellékeljétek a fellebbezésben foglaltakat alátámasztó dokumentumokat is. Figyelem, hiánypótlásra nincs lehetőség!

5. Fellebbezéseteket juttassátok el irodánkba, a PTE BTK DJKB 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. címre.

A fellebbezési határidőt az elutasító határozatok postára adásakor határozzuk meg, így ehhez figyeljétek honlapunkat!

 

Üdvözlettel:

Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság