Rendkívüli Szociális Ösztöndíj és Intézményi Szakmai és Tudományos Ösztöndíjak 2015

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterére pályázatot ír ki

Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj,
valamint
Rendkívüli Szociális Ösztöndíj
elnyerésére.

„Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 2. bekezdés)

„Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. A pályázatokat jelen Szabályzat 8. számú mellékletében meghatározott űrlapon a kari DJKB-nak kell leadni, amely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 3. bekezdés)

A pályázat beküldésének határideje: 2015. október 16. (péntek), 12.00

„A Rendkívüli Szociális Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére folyósított egyszeri juttatás.”

(PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 21.  § 2. bekezdés)

A Rendkívüli Szociális Ösztöndíjra jogosult hallgató:

„aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, doktori képzésben vesz részt” és

a)    államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas képzési formában kezdte meg, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. (PTE SZMSZ 6. sz. melléklet, 2. § 1. bekezdés alapján)

A pályázat beküldésének határideje: tárgyhó 10-e.

Pályázati űrlapok felvehetők a irodában, illetve a http://djkb.pecsibolcsesz.hu/ címről letölthetők.

A pályázatot kérjük a BTK DJKB irodájában (DiákCentrum) leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE BTK DJKB 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.