PTE Sport és Parasport Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PTE Sport és Parasport Ösztöndíj elnyerésére

(Pályázati adatlapot itt találjátok.)

A Pécsi Tudományegyetem a 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a PTE Sport és Parasport Ösztöndíjának (továbbiakban: sportösztöndíj) elnyerésére. A sportösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson annak a hallgatónak, aki tanulmányi kötelezettségein túlmenően rendszeresen részt vállal a PTE sportéletében, valamint elismerje a sportban végzett munkáját és elért eredményeit.

Pályázatot nyújthatnak be a PTE-n bármely képzési és finanszírozási formában tanulmányokat folytató, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar, valamint külföldi állampolgárságú hallgatók.

A sportösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki részt vesz a PTE vagy Pécs Megyei Jogú Város sportéletében (sportolóként vagy sportkoordinátorként), elsősorban a Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PTE PEAC) sportolójaként, vagy más sportklubban a PTE hírnevét öregbíti, valamint sporteredményei, sportteljesítménye kivételesen magas színvonalat mutat a hazai és nemzetközi versenyeken, minőségi sporttevékenységet végez.

A pályázatot a hallgató nyújthatja be az alábbi kellékekkel:

a) pályázati adatlap, amely a hallgatóra vonatkozó adatok mellett tartalmazza a megpályázott kategóriát, valamint a pályázatban meghatározott időszakban elért legjobb eredményeket (fontossági sorrendben legfeljebb 3 eredményt, annak idejét, helyét megjelölve).

b) sportegyesületi igazolás, amely tartalmazza a sportoló jogviszonyát a szakosztállyal, továbbá egy a sportoló edzőjének aláírásával ellátott rövid szöveges értékelést.

c) sportági szakszövetség által kiállított, hitelesített igazolás, amely nyilatkozik a hallgató pályázatában megjelölt eredményekről.

d) sportirodai vagy egyéb PTE sportigazolás (az „Egyetemi minőségi sport”, valamint a „Sportkoordinátor” kategória esetében) az elért MEFOB eredményekről, illetve a Sportiroda vagy a PTE más szervezeti egysége által szervezett sporteseményeken való aktív részvételről.

e) önéletrajz, amelyben a hallgató ismerteti a sporttal kapcsolatos tevékenységeit, céljait, illetve bemutatja az elvégzett sportszakmai feladatokat.

f) hallgatói jogviszony igazolás.

g) tanulmányi átlagot igazoló hallgatói törzslap (a „válogatott vagy első osztályú sportoló”, az „Egyetemi minőségi sport” és a „Sportkoordinátor” kategóriában).

Megpályázható kategóriák:

a.) „Martinek János kiemelt sportösztöndíj”, amelyet elnyerhet az a hallgató, aki felnőtt világversenyen (pl. Olimpia, Paralimpia, Universiade, VB, EB) 1-3. helyezést ért el. Az ösztöndíj összege: egyszeri 300ezer forint.

b.) Az az olimpiai, paralimpiai sportágban versenyző hallgató, aki
válogatott  (egyéni vagy csapat sportágban felnőtt vagy junior válogatott tagja).
A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 160ezer forint.
csapat vagy egyéni sportágban első osztályú sportoló (pl. Extra liga, NB I, OB I).
A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 120ezer forint.
A „b” kategóriában a pályázó korrigált kreditindexének el kell érnie legalább a 3,0 értéket.

c.)  „Egyetemi minőségi sport” kategóriában az az olimpiai, paralimpiai sportágban versenyző hallgató, aki
MEFOB versenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy
csapatsport esetén sportága nem a legmagasabb osztályában szerepel, vagy
egyéni sportág esetében sportága országos bajnokságában versenyez.
A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 80ezer forint.
A „c” kategóriában a pályázó korrigált kreditindexének el kell érnie legalább a 3,5 értéket.

d.) „Sportkoordinátori ösztöndíj”: elnyerheti az a sporttevékenységet szervező hallgató, aki egyéni versenyző sportolását koordinálja, vagy csapatokat toboroz a PTE hallgatói közül, számukra edzéseket szervez, valamint versenyezteti azokat az egyes MEFOB rendezvényeken.
Az alábbi kategóriák közül egyben nyújthat be pályázatot az a hallgató, aki
kupa vagy bajnoki rendszerben versenyezteti a hallgatókat.
A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: egyszeri legfeljebb 50ezer forint.
egy adott versenynél koordinálja a sportoló hallgatókat.
A pályázat alapján elnyerhető összeg szemeszterenként: legfeljebb egyszeri 20ezer forint.

A „d” kategóriában kizárólag az a hallgató nyújthat be pályázatot, aki az általa szervezett, koordinált csapattal, versenyzővel az adott MEFOB rendezvényen 1-3. helyezést ér el.

A „d” kategóriában a pályázó korrigált kreditindexének el kell érnie legalább a 3,5 értéket.


Megjegyzés!

Az c.) és d.) kategóriák elbírálásánál a bíráló bizottság figyelembe veszi azt, hogy a pályázó milyen eredményességgel képviseli a PTE-t a különböző MEFOB versenyeken, valamint az Egyetem által szervezett rendezvényeken.
Nem olimpiai sportágban is minden kategóriában nyújthat be pályázatot a hallgató, amennyiben országos és nemzetközi sikereket ért el. Ezek a pályázatok egyéni elbírálásban részesülnek.
A sportösztöndíjra a fogyatékossággal élő, illetve parasport tevékenységet folytató hallgatók az ép sportolókkal azonos feltételekkel pályázhatnak.

Számításba vehető eredmények: 2015. július 1- 2016. február 28-ig tartó időszak.
(Az alapszabályban megadott időszakot jelen kiírásban a PTE Sport és Parasport Bizottság módosította, a 2015. július 03-14. között megrendezésre került Universiade eredmények beszámíthatósága miatt.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. (csütörtök).


A pályázatok benyújthatóak:

Személyesen: a PTE OIG Sportirodán (Rektori Hivatal, 222-es szoba), vagy
Postai úton: PTE Oktatási Igazgatóság Sportiroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. (2016. március 31. napi postára adással).
A borítékra kérjük ráírni: „Sportösztöndíj”!

A pályázatok elbírálása:

Az érvényes pályázatokat a PTE OIG Sportiroda készíti elő, a PTE Sport és Parasport Bizottság bírálja el.
A pályázat eredményességéről a pályázók elektronikus levél útján értesülnek, a döntést követően 10 napon belül.
A PTE Sport és Parasport Bizottság fenntartja a jogot, hogy a „b”, „c” és „d” kategóriák elnyerhető összegein módosítson.

Az adatlapon feltüntetett adatok, tények és azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért a bíráló nem vállal felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el az alapszabályt, a pályázati felhívást és a pályázati adatlapot.

Amennyiben az adatlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a PTE OIG Sportiroda vezetőjéhez: Hári József, hari.jozsef@gmail.com, 06-20 288-6053.