Pécsi Szabadegyetem

A Hallgatói Hálózatnak a kormányhoz címzett ultimátuma lejártával, amennyiben a kormány nem teljesíti a HaHa 6 illetve a pécsi HaHa 13 követelését, február 8-a után, újabb tiltakozó megmozdulások várhatóak. A pécsi Hallgatói Hálózat Szabadegyeteme ennek a felhívásnak tesz eleget. A szegedi és budapesti előadók (zömmel diákok, filozófusok és pedagógusok) mellett Belgrádból, Újvidékről, Temerinből, Bécsből és Zágrábból is várnak vendégeket. Így a belgrádi és zágrábi egyetemfoglalásról is hírt szerezhetnek mindazok, akik február 11-én ellátogatnak a Bölcsészettudományi Karon megtartandó rendezvényre.

A pécsi Hallgatói Hálózat közleménye:

"Mi, a pécsi Hallgatói Hálózat (HaHa Pécs), az Oktatói Hálózat pécsi tagjai, valamint a pécsi középiskolai és egyetemi polgárság közös fóruma fontosnak tarjuk, hogy az érdekeltek legszélesebb köre ismerje és vitassa meg a felsőoktatásban és közoktatásban kialakult jelenlegi helyzetet és az oktatás jövőjét.

Ezért 2013. február 11-re meghirdetjük a Szabadegyetem Pécs című rendezvényünket, amelyen szívesen látunk mindenkit, nemcsak középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, hanem a szülőket, nagyszülőket, oktatókat, érdeklődőket és szimpatizánsokat. A program ingyenes.

Azt fogjuk megvitatni, hogy mennyit ér a diploma, és mennyit érnek a diplomások. Mennyit ér Pécsnek az egyetem és mennyit ér nekünk Pécs? Milyen a korszerű egyetem, miért nem korszerűek ma a magyar egyetemek? Milyen kapcsolatban áll egymással kultúrpolitika, társadalompolitika és oktatáspolitika? Jó irányba halad-e a közoktatás? Melyek a demokrácia gyakorlásának lehetséges technikái és a civil mozgalmak hatékony módszerei?

Előadók jelentkezését várjuk 20 perces előadásokkal a pecsi.haha@gmail.com email címen. A levél tárgya "szabadegyetem" legyen!Tematikus vezérfonalak az előadásokhoz:

  • Korszerű felsőoktatás
  • Korszerű közoktatás
  • Állampolgári jogok
  • Az egyetemek jelenlegi helyzetének visszásságai
  • Aktív állampolgárság - a demokrácia technikái és a civil mozgalmak módszerei
  • Mai kultúrpolitika, oktatáspolitika, társadalompolitika
  • Város az egyetemen, egyetem a városban"