Pályázati felhívás az SZJA 1% bevételeinek felhasználására

 

A Pécsi Tudományegyetem Alapítvány a alapító okiratában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően a PTE szakmai tevékenységének fejlesztése és korszerűsítése, valamint a kiemelkedő szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók és egyetemi munkatársak támogatása céljából a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából és magánszemélyek egyéb adományaiból származó, 2011. évi bevételének felhasználására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.
 
Pályázati kategóriák
  • A) Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, szellemi és kulturális műhelyek tevékenységének támogatása. Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő nappali tagozatos hallgatók csoportjai pályázhatnak minden olyan szakmai vagy kulturális vonatkozású programmal, rendezvénnyel, amely kellően igazolja a hallgatók újító és ötletes tevékenységeit.
  • B)  Oktatók számára tankönyvek, gyűjtemények elektronikus vagy nyomtatott formában történő kiadásának, szerkesztésének támogatása. Pályázni lehet minden olyan már elkészült (de még meg nem jelent), vagy éppen kialakítás alatt álló hagyományos, vagy digitális formában kiadásra kerülő tananyaggal, amely valamely az Egyetemen folyó akkreditált képzés tanrendjéhez és tanulmányi kötelezettségeihez igazodik.
  • C) Az egyetem nem oktatói állományban lévő munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, továbbképzéseken,  tanulmányutakon való részvételének támogatása. Erre a pontra a Pécsi Tudományegyetemmel - a Klinikai Központot is beleértve - közalkalmazotti jogviszonyban álló, nem oktatói feladatokat ellátó munkavállalók pályázhatnak.