Pályázat PTE EHÖK Központi Választási Bizottsági tagságra

Alulírott Takács Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökeként a PTE EHÖK Alapszabályának megfelelően az alábbiak szerint írom ki

PTE EHÖKözponti Választási Bizottsági tagságra

(1) Az EHÖK Központi Választási Bizottsága (továbbiakban: KVB) a részönkormányzatok tisztújító-, hallgatói képviselő-, megválasztásának lefolytatására létrehozott 7 tagú testület

(2) A PTE EHÖK KVB tagjai a Pécsi Tudományegyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók közül kerülnek megválasztásra. A választáson való indulás feltétele a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat benyújtása. 

(3)  A pályázatnak tartalmaznia kell:

 a) a jelölt önéletrajzát,

 b) a jelölt motivációs levelét,

 c) 15 napnál nem régebbi, a Tanulmányi Osztály által kiállított hallgatói jogviszony igazolást,

 d) a pályázónak a pályázat minden lapját (a hallgatói jogviszony igazolás kivételével) saját kezű aláírásával kell ellátnia. Ezen feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. 

(4) Bármely 1. , 2. , 3. pontban rögzített feltétel nem teljesülése a pályázat hiánypótlás nélküli elutasítását vonja maga után. 

(5) A PTE EHÖK KVB tagok mandátuma visszavonásig érvényes, de legfeljebb 1 évre szól, mely meghosszabbítható. 

(6) A pályázatok leadásának határideje: 2017. január 13. (Péntek) 14:00

(7) A pályázatok leadásának helye: PTE  EHÖK iroda, 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

(8) A pályázatot benyújtó hallgatók meghallgatására 2017. január 16. (hétfő) 17:00 – kor kerül sor.

(9) A Központi Választási Bizottság tagjait a PTE EHÖK Küldöttgyűlése választja meg abszolút többséggel.

el.

 

Pécs, 2017. január 9.

 

Takács Gyula 

        elnök      

PTE EHÖK