Pályázat Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra

A PTE a 2016/2017-es tanévre pályázatot ír ki a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésére.

A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programjának célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását.

 A pályázatot a hallgató nyújtja be a témavezetőjének nyilatkozatával együtt.

  • A pályázatnak be kell mutatnia a hallgató által a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredményeket.
  • Pályázni az egyetemi tanulmányok megkezdését követő két lezárt, teljesített félév után lehet teljes idejű alapszakos, mesterszakos és osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatóknak, akik az ösztöndíj időtartamára a PTE hallgatói maradnak.
  • Egy oktató azonos időszakban legfeljebb három hallgató tutorálását végezheti.

 A pályázat részei:

-        Pályázati űrlap alapadatokkal, szakmai eredmények felsorolásával.

-        Munkaterv, amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez tervezett munkát. A Munkaterv részeként a pályázó vállalja az elkövetkező TDK-n történő indulást, elért eredményeinek ottani bemutatását.

-        A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket igazoló dokumentumok másolata.

 A tutor a Munkaterv űrlapon véleményezi a pályázó szakmai tudását, tehetségét, aláírásával vállalja a hallgató munkájának irányítását és jóváhagyja a Munkatervet.

A pályázaton nem indulhatnak azok a hallgatók, akik a 2016/17-es tanévre elnyerték az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíját, valamint azok a korábbi Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjasok sem, akik nem tettek eleget a beszámolási kötelezettségüknek.

Amennyiben a pályázó doktori képzésben vesz részt, a pályázat benyújtására abban az esetben sem jogosult, ha a doktori képzés mellett a graduális képzések valamelyikében is tanulmányokat folytat.

pályázati űrlapot és a munkatervet számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el!

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. október 10. 12:00.

A pályázatot  postai úton kell elküldeni az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóság Tehetséggondozási Iroda
Dr. Gönczi Andrea 
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjra"

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

Az űrlap kitöltésében segít a kitöltési útmutató, amennyiben kérdésére ott nem kap választ, forduljon az egyetemi koordinátorhoz:

Dr. Gönczi Andrea

email: gonczi.andrea@pte.hu

tel: +36-72-501500    mellék:12248