OTKA alapkutatási pályázat

A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, továbbá a tudományos utánpótlás nevelésében kiváló tudósok által vezetett, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve fiatal kutatók támogatása.


Pályázati feltételek

Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be vezető kutatóként és egyszerre maximum két OTKA által támogatott kutatásban lehet kutatásvezető. Ha a pályázó vezető kutatóként egyidejűleg MTA LENDÜLET pályázatot és OTKA pályázatot is benyújt, támogatást csak az egyikre kaphat. Egy kutató több pályázatnak is lehet résztvevője, amelyet ezen hirdetmény alapján nyújtanak be, de a kutatói munkaidő ráfordítás (FTE) értéke az elnyert pályázatokban együttesen nem haladhatja meg egyik időszakban sem az 1-t.


Pályázható kategóriák:


I. KUTATÁSI PÁLYÁZAT (K)

A kutatási pályázatok futamideje legfeljebb 4 év.

A kutatási költségekre megpályázható összeg alsó határa évi minimum 0,5 M Ft.

Felső határa nincs, de megalapozatlan, vagy túlzó költségtervű pályázat nem támogatható.


II. FIATAL KUTATÓI PÁLYÁZAT

Ezt a pályázati típust, a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal rendelkező, 40 év alatti kutató nyújthat be. (A korhatár a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.) A pályázónak vállalnia kell, hogy ha egyetemi oktató, vagy közgyűjteményi/közművelődési intézmény alkalmazottja, akkor munkaideje 70%-ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80%-ában a pályázatban meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. Fiatal kutatói pályázat egyes kategóriái csak egy alkalommal nyerhetők el.

 (A) Fiatal kutatói posztdoktori pályázat (PD)

A három formában pályázható posztdoktori (PD) támogatás céljai (i) fiatal kutatók segítése önálló tudományos programjuk elindításában, (ii) külföldről hazatérők itthoni munkakezdésének segítése, (iii) OTKA által már támogatott, kiemelkedően sikeres projektekben fiatal kutatók részvételének biztosítása. Posztdoktori pályázatot PhD fokozatot 8 éven belül szerzett kutató adhat be. (A PhD megszerzését követő 8 év időszak a szülési szabadságon, és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával emelhető, maximum 5 évvel.) PD támogatásban részesülő pályázó – a támogatás utolsó félévét leszámítva – nem lehet vezetője jelentősebb kutatási (pl. OTKA K, OTKA NN, MTA LENDÜLET) pályázatnak.

 

Támogatás igényelhető:

  • (PD-1) önálló, ígéretes kutatási projektre maximum 3 évre, alsó határa évi 0,5 M Ft, felső határa átlagosan évi 4 M Ft, amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t, vagy
  • (PD-2) a pályázó posztdoktori alkalmazására maximum 3 évre (a munkabér havi összege bruttó 280 ezer Ft és törvényben meghatározott járulékai), vagy
  • (PD-3) kutatási projektre és alkalmazásra együttesen, maximum 3 évre, átlagosan évi 4 M Ft kutatási projektre, (amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t), valamint havi bruttó 280 ezer Ft munkabérre és járulékaira. Jelentős eszköz vagy műszerbeszerzés esetén a PD-1 és PD-3 pályázatok által megpályázható kutatási összeg felső határa átlagosan (a munkabéren felül) évi 5 M Ft, ebben az esetben a többlet kizárólag az első évben beszerzett anyagra, eszközre, műszerre tervezhető.


A pályázatot legkésőbb 2013. február 11-i dátumú postabélyegzővel feladva kell beküldeni.

 

Információ:
Telefon: +36 1 219 8700

E-mail: otka@otka.hu

 

A teljes pályázati kiírást ezen a linken találjátok.