OTDK – 2013

 

A bölcsészettudományi kart érintő szekciókat három különböző helyszínen rendezték. A Humántudományi Szekciónak Debrecen adott otthont április 3-5 között. Ide 41 pályamunkát küldtek a pécsi hallgatók. Közülük hatan örülhettek első helyezésnek és hárman-hárman értek el második, illetve harmadik helyezést.  A helyezések mellett két különdíjas hallgató is gratulációt érdemel.

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciót Eger városa rendezhette, ide 21 pécsi nevezés érkezett, melyek közül 11 ért el helyezést, vagy különdíjat. A szekcióban a mieink három győztes, öt második helyezett, három harmadik, valamint szintén három különdíjas pályamunkát ünnepelhettek. 

Idén Kaposvár két szekciónak is otthont adhatott, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióba egy pécsi hallgató adott be dolgozatot, a Társadalomtudományi Szekcióba 23 nevezés érkezett a karunk részéről. Helyezést utóbbiaknak sikerült elérni: két-két első és második, egy harmadik helyet, valamint öt különdíjat is hazahozhattunk.

Fontos tudnivaló az OTDK-val kapcsolatban, hogy az elért eredmények nem csak a résztvevő hallgatók számára fontosak, hiszen a versenyek kapcsán kialakult mutatók az intézményeket is rangsorolják. Ezt a minőségbiztosítás szempontjából is alapvető kategóriarendszert az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2012-ben hozta létre. A rangsor a jövőben egyre nagyobb szerepet kap a felsőoktatási intézményekben zajló tehetséggondozás értékelésében. Az ideit megelőző utolsó három OTDK-n elért helyezések alapján 174 Kart öt kategóriába soroltak. A kiemelkedő kategóriába összesen kilenc fakultást soroltak, köztük a pécsi bölcsészképzést is.

A pécsi bölcsészek kiváló szereplése mellett fontos kiemelni az őket segítő tanárok munkáját is, valamint azon oktatókat, akiket dolgozatok bírálatára és a szóbeli fordulók során zsűrizésre kértek fel az OTDK vezetői.

A különböző szekciókban való részvételhez és a remek eredményekhez mi is gratulálunk!

 

Helyezést elért hallgatóink:

A XXXI. OTDK Humántudományi Szekciójának (Debrecen, 2013. április 3–5.) PTE BTK-s helyezettjei

I. helyezést elért hallgatóink

Bozsoki Petra; Modern Magyar Irodalom II. tagozat

„Ecsetre komponált sorok Weöres Sándor költészetében"

témavezetők: Prof. Dr. Bókay Antal egyetemi tanár; Prof. Dr. Orbán Jolán egyetemi tanár

 

Pulszter Zsuzsanna; Anyagi kultúra és társadalom tagozat

„Gazdasági stratégiák és értékpreferenciák egy ormánsági kistelepülésen"

témavezető: Máté Gábor egyetemi tanársegéd

 

Fekete Tamás; Angol nyelvészet tagozat

„The Influence of Old Norse on English Inflectional Morphology and

Syncretism: A contrastive investigation supported by a corpus based analysis"

témavezető: Dr. Hegedüs Irén egyetemi docens

 

Szabó András; Ókortudomány tagozat

„Betű formájú övveretek a Római Birodalomban"

témavezető: Prof. Dr. Visy Zsolt, egyetemi tanár

 

Mátyás Botond; Középkori Magyar Történelem tagozat

„'Ez a király szereti a muszlimokat'. Az Árpád-kori magyarországi muzulmánokról"

témavezető: Prof. Dr. Font Márta egyetemi tanár

 

Máté Zsolt; 20. századi egyetemes történelem tagozat

Az 1959-es New York-i szovjet és moszkvai Amerika kiállítás és amerikai-magyar sajtóvisszhangjának összehasonlítása"

témavezető: Prof. Dr. Fischer Ferenc egyetemi tanár

 

II. helyezést elért hallgatóink

 Schelhammer Zsófia; Régi Magyar Irodalom I. tagozat

„'Egy szép dologról én emléközném, ha meghallgatnátok' - Adalékok Szilágyi Mihály és Hajmási László históriájához"

témavezető: Dr. Pap Balázs egyetemi tanársegéd

 

Pálfy Eszter; Régi Magyar Irodalom II. tagozat

„Az ovidiusi irónia szerepe Gyöngyösi István Murány-eposzában"

témavezető: Dr. Jankovits László egyetemi docens

 

Márkus Beáta; 1945 utáni magyar történelem tagozat

„'Malenkij robot' - baranyai civilek szovjet kényszermunkára szállítása

témavezető: Dr. Vitári Zsolt egyetemi adjunktus

 

III. helyezést elért hallgatóink

Hovanec Zoltán; Kortárs Magyar Irodalom I. tagozat

„Az önelbeszélés módozatai Nádas Péter Egy családregény vége című regényében"

témavezető: Dr. Böhm Gábor, egyetemi adjunktus

 

Vass Mira Német Nyelvű Irodalmak tagozat

„Das Labyrinth bei Friedrich Dürrenmatt. Untersuchungen im 'Minotaurus' und in 'Der Stadt'"

témavezető: Dr. Hammer Erika egyetemi adjunktus

 

Molnár Dávid; Koraújkori és Újkori Egyetemes történelem tagozat

 „Isteni jogalap és a kormányzás allegóriája Henry Peacham Minerva Britannia című munkájában"

témavezető: Prof. Dr. Sashalmi Endre egyetemi tanár

 

Különdíjas hallgatóink

Vass Mira Német Nyelvű Irodalmak tagozat

témavezető: Dr. Hammer Erika egyetemi adjunktus

Szabó Viktória; Vizuális kultúra tagozat

„Maya Brush esztétikája"

témavezető: Prof. Dr. Orbán Jolán egyetemi tanár


 

A XXXI. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának (Eger, 2013. április 4–6.) PTE BTK-s helyezettjei

 

I. helyezést elért hallgatóink 

Vágvölgyi Réka; Fejlődéslélektan tagozat

"Geometriai és nem-geometriai információk szerepe a gyerekek 2 és 3 dimenziós téri tájékozódásában"

témavezető: Dr Lábadi Beatrix egyetemi docens

 

Fehér Zsuzsanna, Fábián Helga; Alkalmazott pszichológia tagozat

"MBAS (Male Body Attitude Scale) adaptációja"

témavezető: Dr. Révész György egyetemi docens

 

 

II. helyezést elért hallgatóink

 Burkus Bernadett, Lauer Panna, Sellyei Mária Laura; Szociálpszichológia tagozat

"Egyenlőbb-e? A pozitív diszkrimináció hatása kedvezményezettek motivációjára, szorongására, önértékelésére, teljesítményére, a csoportnak való megfelelési igényére"

témavezető: Dr. Bigazzi Sára egyetemi adjunktus

 

Zsidó András Norbert; Általános lélektan tagozatban

"Érzelmi töltetű ingerek hatása a vizuális keresési teljesítményre"

témavezetők: Prof. Dr. Bernáth László egyetemi tanár, Dr. Deák Anita egyetemi tanársegéd

 

Pálmai Dóra; Fejlesztés–oktatás–nevelés tagozat

Együtt vagy egymás mellett? A felsőoktatás koedukációja a XIX. században

témavezető: Prof. Dr. Kéri Katalin egyetemi tanár

 

III. helyezést elért hallgatóink

Kopcsó Krisztina; Fejlődéslélektan tagozat

Félelem a sötéttől. A jelenség feltérképezése serdülők és egyetemisták körében

témavezető: Dr. Láng András egyetemi adjunktus

 

Mersei Hella Mónika; Pedagógiai pszichológia tagozat

Olvasott és hallott szövegértés vizsgálata negyedikes gyerekeknél az elmeteória

és a mentális lexikon tükrében

témavezető: Dr. Lábadi Beatrix egyetemi docens

 

Vargha Bálint; A könyvtári munka pszichológiai, pedagógiai és szociológiai vetületei tagozat

Az olvasás irányának hatása az érzelemfelismerésre

témavezető: Dr. Lábadi Beatrix egyetemi docens

 

Különdíjas hallgatóink

Bandi Szabolcs, Kovács Márton; Általános lélektan tagozat

Szinesztézia a romantikában – zene, szín és érzelmek Liszt Ferenc művészetében

témavezető: Dr. Révész György egyetemi docens

 

Ács Adrienn; Neveléstörténet tagozat

Innovatív törekvések és tehetséggondozás a kalocsai tanítóképző intézetben

témavezető: Dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanár

 

Hüber Gabriella; Fejlesztés–oktatás–nevelés tagozat

"A szivárvány színei" - Az Erdélyi Múzeum pedagógiai üzenete

témavezető: Prof. Dr. Kéri Katalin egyetemi tanár

A XXXI. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának (Kaposvár, 2013. április 8–10.) PTE BTK-s helyezettjei

I. helyezést elért hallgatóink 

Tuboly Ádám Filozófia II.

„A kvantifikált modális logika és a hasonmáselmélet esete az aktualitás operátorral”

témavezető: Dr. Pete Krisztián egyetemi adjunktus

 

Vásárhelyi Ágnes; Kulturális és szociálantropológia II.

"Te elvek nélkül élsz, engem az elveim visznek a sírba" – A poszt-szubkulturális fordulat elméletei a hardcore punk és a Straight Edge tükrében

témavezető: Dr. Farkas Judit egyetemi adjunktus

 

II. helyezést elért hallgatóink

 

András Hanga; Média- és kommunikációtudomány III.

„Félretett kísérlet: a várpalotai Trianon-múzeum”

témavezető: Dr. Feischmidt Margit egyetemi docens

 

Vincze Gabriella; Kulturális és szociálantropológia I.

"Ez már túlmutat a pajtán…" A holokauszt értelmezhetőségének kérdései a Jedwabne-incidens árnyékában

témavezető: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens

 

III. helyezést elért hallgatónk

Márjánovics Diána; Esztétika

„a valóság (…) kevés hajlandóságot mutat arra, hogy regénnyé álljon” - Garaczi László regényeinek poétikája

témavezető: Dr. Görföl Balázs egyetemi tanársegéd

 

 

Különdíjas hallgatóink

Bárdos Dániel Filozófia II.

Tudományfilozófiai trendek - nagyléptékű evolúciós trendek

témavezető: Dr. Kocsis László egyetemi adjunktus

 

Keczer Ibolya; Kulturális és szociálantropológia II.

Szimbólumok elvitelre: nemzeti fogyasztás a gasztronómiában

témavezető: Dr. Feischmidt Margit egyetemi docens

 

Takács Gábor Média- és kommunikációtudomány II.

Ahol a falnak is Fila van

témavezető: Dr. Glózer Rita egyetemi adjunktus

 

Barkóczi Csaba Politikatudomány III.

Társadalmi törésvonalak Pakson

témavezető: Dr. Schmidt Andrea egyetemi adjunktus

 

Kovács Anna Dóra és Makai Alexandra Szociológia IV.

Szegénynek lenni és nőnek maradni az Ormánságban

témavezető: Dr. Péntek Eszter egyetemi adjunktus