Megváltozott a kollégiumi pályázat menete

 

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a 2013/2014-es tanévre szóló kollégiumim pályázat beadása már elektronikus formában fog megvalósulni. A korábbi pályázati rend, melyben a pályázat egésze papír alapú volt, a megváltozott ügymenetben csak az igazolásokat, csatolmányokat kell a hallgatóknak postán elküldeni annak a Diákjuttatási- és Kollégiumi Bizottságnak (DJKB), mely ahhoz az egyetemi karhoz tartozik, ahol a hallgató tanulmányait folytatja.
 
A következő tanévre szóló kollégiumi férőhely pályázat kiírása a felsőéves hallgatók részére 2013. május 31-én történik, a jelentkezés egészen június 14-ig lehetséges. A pályázathoz tartozó igazolások, mellékletek beérkezésének határideje június 20-a, a felsőévesek majd július 3-án e-mailes tájékoztatást kapnak, személyre szólóan, felvételt nyertek-e valamely kollégiumba, és ha igen, akkor melyikbe, illetve a beköltözésről is bővebb tájékoztatást fognak kapni a későbbiek folyamán. Az elsőéves pályázati időszak a nyár vége felé közeledve kerül kiírásra, július 23-án, amiről minden felvett jelentkező postán, az egyetem által kiküldött más információkkal együtt, ismertetőt és útmutatót kap. Az elsőéves (leendő) hallgatók részéről beérkező pályázatok határideje (a papír alapú mellékletek beérkezésének végső időpontját is ide értve) augusztus 11-e, majd a bizottságoktól minden pályázó augusztus 16-án értesítést kap, elektronikus úton.
 
Az elektronikus kollégiumi pályázat beadása a MODULO rendszerén keresztül történik. A MODULO rendszerébe minden hallgató be tud lépni saját Egyetemi Hallgatói Azonosítójával (EHA-kód), illetve az ahhoz megadott jelszóval, melyet természetesen minden hallgató meg tud változtatni az Egységes Tanulmányi Rendszeren (ETR) belül. A MODULO rendszerbe lépve a kollégiumi pályázat űrlapján a hallgatónak már csak elenyésző mennyiségű adatát kell megadnia, mert a rendszer automatikusan kiegészíti a pályázatot a hallgató által, már az egyetem felé benyújtott alapadataival, mint a név, születési idő, édesanyja neve,…stb. A kollégiumi férőhelyre pályázóknak csak szakjukat kell megadniuk a lenyíló menüpontban, majd bejelölni melyik kollégiumba szeretnének jelentkezni. A jelentkezésben egy kollégium jelölhető meg. Végül a kollégiumi férőhely elnyerésének jogcímére vonatkozóan kell megjelölni a hallgató számára megfelelőt. Ezután a jelentkezést mentheti és véglegesítheti a hallgató. A pályázat visszavonására is van lehetőség, ám azt csak közvetlenül a beadás után, még a lap elhagyása előtt teheti meg a pályázó. A DJKB döntésével szemben a hallgató fellebbezési joggal élhet,amennyiben pályázata elutasításra került, melyet a postai úton kiküldött elutasító határozat kézhezvétele után 15 napon belül tehet meg a kari DJKB-nál.
 
Többféle jogcímen is pályázható kollégiumi férőhely. Ezek a jogcímek: szociális rászorultság, tanulmányi eredmény, szakmai, tudományos, sport és művészeti tevékenység illetve közéleti tevékenység. Ezen kívül pályázható szakkollégiumi tagság alapján is. Az elsőéves hallgatók számára lehetséges a felvételi pontszámuk alapján történő férőhelypályázás is. 
 
Az elektronikus jelentkezés után a hallgatónak a bejelölt jogcímek tekintetében az alábbi pályázato(ka)t szükséges papíralapon a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság részére eljuttatni: 
 
A szociális rászorultság igazolása tekintetében a szociális ösztöndíj pályázati űrlapot kell papír alapon benyújtani és csatolni kell hozzá a pályázati útmutatóban megjelölt dokumentumokat. Amennyiben a hallgató a 2012/13 tanév tavaszi szemeszterében adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot és az érvényes volt, úgy kérhető, hogy az ott megállapított pontszámait vegye figyelembe a Bizottság a pályázat elbírálásánál. Amennyiben a pályázó tanulmányi alapon kéri kollégiumi elhelyezését, úgy papír alapú dokumentum csatolása nem szükséges. Szakmai, Tudományos, Sport, Művészeti tevékenység igazolása tekintetében az Intézményi, Szakmai, Tudományos pályázati űrlapot kell papír alapon benyújtani és csatolni kell hozzá a pályázati útmutatóban megjelölt dokumentumokat. Amennyiben a hallgató a 2012/13 tanév tavaszi szemeszterében adott be Intézményi, Szakmai, Tudományos ösztöndíj pályázatot és az érvényes volt,  úgy kérhető, hogy a Bizottság az abban a pályázatban megállapított pontszámot vegye figyelembe. Amennyiben a pályázó közéleti tevékenység alapján kéri kollégiumi elhelyezését, úgy papír alapú dokumentum csatolása nem szükséges.
 
Tehát, ha egy hallgató több jogcímen is pályázik kollégiumi elhelyezésre, úgy több pályázati űrlap, illetőleg nyilatkozat beadása is szükséges lehet.
További információkért a kari DJKB-hoz fordulhat minden hallgató, ahol készségesen segítenek!