Köztársasági Ösztöndíj felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Pályázati és Ösztöndíj Bizottsága pályázatot hirdet
köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.
 
A pályázat célja a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, illetőleg szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók támogatása a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az EMMI „Tájékoztató a 2015/2016. tanévi köztársasági ösztöndíj pályázati felhívásához", a Pécsi Tudományegyetem SzMSz 6. számú melléklete, azaz a PTE térítési és juttatási szabályzata 17.§, valamint a Pontrendszer a köztársasági ösztöndíj pályázatok elbírálásához a PTE BTK-n dokumentumok alapján.
 
A pályázatok benyújtása
A pályázatot a BTK Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztályára egy eredeti példányban kell eljuttatni személyesen (D épület 109. iroda) vagy postai úton (az alábbi címre: PTE BTK Pályázati, Innovációs és Külkapcsolati Osztály, Harisné Dobai Teodóra, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.).
Beadási határidő (személyes benyújtás vagy postabélyegző dátuma): 2015. június 22., hétfő 14.00 óra.
Kérjük feltüntetni a borítékon az alábbiakat nyomtatott nagybetűkkel vagy géppel írva:
a pályázó neve,
a pályázó EHA-kódja,
a pályázó szakjának megnevezése.