Kiírásra került az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj

Kiírásra került az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj, melyet a tantervi követelményeken túlmutató tudományos, sport vagy művészeti tevékenységet végző hallgatók pályázhatnak meg. A leadási határidő október 8. a csatolandó űrlapot és a további részleteket pedig itt találod:

Pályázati kiírás
Pályázati űrlap

„Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 2. bekezdés)
 
„Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. A pályázatokat jelen Szabályzat 8. számú mellékletében meghatározott űrlapon a kari DJKB-nak kell leadni, amely azokat az ügyrendnek megfelelő eljárásban bírálja el.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 3. bekezdés)
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2012. október 8-a, hétfő, 12:00.
A pályázatot kérjük a PTE BTK HÖK irodáján, a DiákCentrumban leadni, vagy postai úton elküldeni a következő címre: PTE BTK DJKB, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.
 
Késve leadott, illetve hiányos pályázatokat, valamint a hallgató aláírását nem tartalmazó pályázatot a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!
Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját!