Kiírásra került a 2012. őszi szakmai, gyakorlati ösztöndíj pályázat

Kiírásra került a 2012. őszi szakmai, gyakorlati ösztöndíj pályázat - az általános tudnivalókat és a szükséges dokumentumokat itt találod.

Szakmai, gyakorlati ösztöndíj kiírás
Szakmai, gyakorlati ösztöndíj űrlap

 

A képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb fél éves összefüggő gyakorlaton résztvevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki kötelező szakmai gyakorlatát az egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől (továbbiakban: képzési hely) eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban és a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság megegyezik a lakóhely és a képzési hely közötti távolság felével, de legalább 30 km. A pályázat elbírálása a hallgató szociális helyzete alapján történik, a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. mellékletében lefektetett pontrendszer alapján (Rendszeres Szociális Ösztöndíj).

Jogosult hallgató: teljes idejű (=nappali), államilag támogatott,

-          alapképzésben,

-          egységes, osztatlan képzésben,

-          mesterképzésben részt vevő hallgató.

Pályázat kiírása: minden szemeszter elején

(tavaszi szemeszterben: február elején, őszi szemeszterben: szeptember elején).