Kiírásra került a 2012. őszi rendszeres szociális ösztöndíj pályázat

Kiírásra került a 2012. őszi rendszeres szociális ösztöndíj pályázat - az általános tudnivalókat és az űrlapokat itt találjátok.

Rendszeres szociális ösztöndíj kiírás
Rendszeres szociális ösztöndíj űrlap

 

A hallgató szociális helyzete alapján egy szemeszter idejére biztosított, havonta folyósított juttatás, melynek legalacsonyabb összege nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva 5 %-a (2011-ben min.: 5950 Ft./hó).

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (2011-ben: min.: 23800 Ft./hó), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és

a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy

b) halmozottan hátrányos helyzetű, vagy

c) családfenntartó, vagy

d) nagycsaládos, vagy

e) árva.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (2011-ben: min.: 11900 Ft./hó), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális támogatásra jogosult és

a) hátrányos helyzetű, vagy

b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy

c) félárva.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (2011-ben: min.: 11900 Ft./hó), amennyiben a hallgató külföldi állampolgárok, valamint a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok – nem a részképzés idejére adományozott – miniszteri ösztöndíjában részesül.

Jogosult hallgató: az a teljes idejű (=nappali)

-          felsőfokú szakképzésben,

-          alap-és mesterképzésben,

-          egységes, osztatlan képzésben,

-          doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy

b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Pályázat kiírása: minden szemeszter elején

(tavaszi szemeszterben: február elején, őszi szemeszterben: szeptember elején).