Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon – 2013. február 25-én – intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj elnyerésére.

„Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató.” (PTE SzMSz 6. sz. melléklet, 18. §, 2. bekezdés)

A megújult pályázati űrlap felvehető a PTE BTK HÖK irodán a DiákCentrumban, a PTE BTK TTK Szolgáltató Irodában és a Rókus Hallgatói Iroda és Gépteremben, illetve a www.pecsibolcsesz.hu címről letölthető.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2013. március 25-e, hétfő, 12:00.

 

A pályázatot kérjük a PTE BTK HÖK irodáján, a DiákCentrumban leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE BTK DJKB, 7624, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

A pályázó által alá nem írt, késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.