Interjú Fiser Bencével, a HÖK elnökhelyettesével

Igazán kedves és segítőkész ember a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának új elnökhelyettese. A nagyatádi születésű Fiser Bence a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma tanulójaként kóstolt bele a pécsibölcsészek színes világába. Ez pedig annyira megtetszett neki, hogy felvételizett is a BTK angol-történelem osztatlan tanári szakára. Az idő múlásával azonban az angol nyelv orosszá formálódott. Bence 2018 májusa óta a Neveléstudományi Választókerület szakos képviselője, de dolgozott külföldi hallgatók mentoraként és részt vett a kar beiskolázási rendezvényein is. Hobbiként természetesen első helyen szerepel a történelem, majd ezt követik az idegen nyelvek, ha pedig szárnyai lehetnének, valóságos világutazó válna belőle.

PécsiBölcsész: Hogyan kerültél a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának csapatába?

Fiser Bence: Őszintén szólva, egy véletlen folytán. Amikor elsőéves hallgató voltam, és kiírták a szakos képviselői választást, először elfelejtettem jelentkezni, mert pont akkor utaztam Olaszországba, így nem tudtam leadni a pályázatot. Viszont azt terveztem, ha meghosszabbítják esetleg a leadási határidőt, mindenképpen jelentkezem. És szerencsére valóban így történt. Ezt követően a hallgatók megválasztottak szakos képviselőnek, ami a következő évben is megismétlődött.

A második évi szavazás alkalmával több, mint az előző évi szavazatok dupláját kaptam, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt, mert azt láttam, hogy tudtam annyit segíteni a hallgatóknak, hogy kialakult egyfajta bizalmuk felém.

PB: Hogy épül fel a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata?

F.B.: A Hallgatói Önkormányzatnak minden diák a tagja, és mi ennek a szervezetnek vagyunk a tisztviselői. Ezt az egységet a szakos képviselők, vagyis a küldöttgyűlés, és az elnökség alkotja. Ebben az elnökségben különböző referensek végzik a munkájukat egy-egy területre specializálódva. Illetve a HÖK-nek van egy elnöke és egy elnökhelyettese; jelen esetben az elnökhelyettesi munkakört január 8-ától én töltöm be.

PB: Mi motivált az egyetemi életben való aktív részvételre? Mi a legszimpatikusabb benne?

F.B.: Már a gimnáziumban is foglalkoztam érdekképviselettel; ott is voltam diákönkormányzati tag, majd elnök, szóval ez gyakorlatilag végigkísérte a tanulmányaimat.

Mindig az motivált, hogy szerettem segíteni másoknak, illetve igyekeztem jól informált lenni minden tekintetben. Úgy éreztem, hogy ezt a kettőt itt hatékony módon tudom egyesíteni.

Számomra a BTK hallgatói életében a közeg sokszínűsége a legimponálóbb, mivel ezen a karon annyi különböző ember, rengeteg közösség és lehetőség van, hogy szerintem mindenki meg tudja találni magának azt, hogy ő miben jó, és hol tudja a lehető legtöbbet kihozni magából.

PB: Hogyan zajlott az elnökhelyettesi feladatok átvétele?

F.B.: Glázer Bálint, a Hallgatói Önkormányzat elnöke megkérdezte tőlem, hogy a következő egy évben, amíg az ő mandátuma tart, lenne-e kedvem támogatni őt és csapatát a munkában azzal, hogy csatlakozom az elnökséghez mint elnökhelyettes.

Azért vállaltam el ezt a tisztséget, mert úgy gondolom, hogy amióta szakos képviselőként dolgozom, annyi információ birtokába jutottam, amivel jól tudok sáfárkodni, illetve rálátok annyira a kar működésére, hogy ebben a munkakörben hatékony tudok lenni.

Az elnökhelyettesi feladataim kezdetével lemondtam a szakos képviselői mandátumomról, hiszen ez a két tisztség az alapszabályunk szerint nem összeegyeztethető, de ezt igazából csak formalitásnak tekintem, ugyanúgy állok bárkinek a rendelkezésére, ahogy eddig is.

PB: Eredetileg a 2018-as BTK HÖK tisztújító választásán a (R)evolúció csapatában indultál az irodavezetői pozícióért. Most 2020 van és az akkori rivális, a Velek – A jó irány néven induló hallgatókból szerveződött elnökség tagjaként dolgozol. Milyen filozófiai átalakulással járt számodra ez a váltás?

F.B.: Mondhatnám, hogy „jó irányba” kerültem, viszont komolyra fordítva a szót,

szerencsére a BTK HÖK nem úgy működik, hogy különböző frakciókban és csoportokban vagyunk, és hatalmas, antagonisztikus ellentétek feszülnek az itt dolgozó hallgatók között.

A (r)evolúciós együttműködésünk a kampány idejére szólt, illetve esetlegesen a továbbiakra, ha megnyerte volna a csapat a választást, de igazából én ugyanazt a munkát folytattam utána, amit előtte is csináltam, tehát hallgatói érdekképviselettel foglalkoztam, és továbbra is együtt dolgoztam az elnökséggel. Szóval nagyobb filozófiai jellegű változás nem történt. Amikor az elnök felkért erre a feladatra, én is mérlegeltem magamban, hogy ez most mennyire elfogadható számomra az egy évvel ezelőtt történtek fényében, de részemről nincs áthidalhatatlan ellentét. Azzal, hogy most elnökhelyettesként tevékenykedhetek, úgy gondolom, legalább azokat a hallgatókat is tudom valamennyire képviselni, akik a kampány idején arra a csapatra szavaztak, amelynek én is tagja voltam. Hadd emeljem ki még, hogy nagyon hálás vagyok Bálintnak azért, hogy bizalmat szavazott nekem.

PB: Mi a fő feladatod elnökhelyettesként?

F.B.: A fő feladatom alapvetően gazdasági és adminisztratív jellegű, ezek többnyire olyan munkák, amelyek a hallgatók számára kevésbé láthatóak. Tehát egy gólyatábor, gólyabál költségvetésének elkészítése, a fellépőkkel való kommunikáció és adminisztratív teendők.

Amióta betöltöm ezt a posztot, voltam például az Educatio kiállításon, ahol reklámoztuk a kart, elkezdtük szervezni a 12. Kolbásztöltő Fesztivált, és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésén is részt vettem.

Közreműködök különböző kari bizottságok munkáiban is, jelenleg a Tanulmányi Bizottságban és az Erasmus Bizottságban. Feladatok tehát folyamatosan vannak, viszont a célom az, hogy képviselőtársaimat és az elnököt a tőlem telhető legjobb módon támogassam, segítsem és munkájukat gördülékenyebbé, hatékonyabbá tegyem a következő egy évben.

PB: Mire számíthatnak a BTK hallgatói 2020-ban? Milyen újításokat tervez a Hallgatói Önkormányzat?

F.B.: Továbbra is az érdekképviselet marad az elsődleges irány. Az előttünk álló nagyobb feladat a már említett Kolbásztöltőnek a megszervezése, de Glázer Bálinttal, a HÖK elnökével terveink közt szerepel, hogy felkeressük a kar összes intézetigazgatóját, és egyeztetünk velük a hallgatókat érintő kérdésekben. Hogy ezen kívül mi fog még történni, az a jövő zenéje.

Változtatásokat annyiban tervezünk, hogy a Pécsibölcsész Tavaszi Fesztivál az eddig megszokott formájában, nem kerül megrendezésre, valami más programmal szeretnék helyettesíteni, ami a hallgatók igényeinek is jobban megfelel.

Épp most zajlik egy igényfelmérés, amiben – amellett, hogy a Szolgáltatói Irodáról, a PécsiBölcsészről és az érdekképviseletről is kérdezünk – szintén szerepel az a kérdés, hogy a Tavaszi Fesztivál helyett a hallgatók mit tudnának elképzelni. Magát a felmérést interneten keresztül, a Pécsibölcsész Facebook oldalán osztottuk meg, de a szakos csoportokban is megtalálható.

PB: Hol érhetnek el téged a hallgatók?

F.B.: Az egyetem bármely pontján feltűnhetek, ez a szuperképességem. Az óráim egy része a D épület negyedik emeletén, az Orosz Tanszéken, a másik a Rókus utcában, a Történettudományi Intézetben van, tehát a campus két egymástól legtávolabb eső pontján, így ezen a két helyen, vagy a közöttük lévő úton megtalálható vagyok. Ráadásul ez a páros a Diákcentrummal bővül trióvá. A szemeszter folyamán a többi elnökségi taghoz hasonlóan nekem is lesz fogadóórám, de elérhető vagyok telefonon, e-mailen és a közösségi médián keresztül is.

 

Fotó: Kátai Dalma