ICWiP2013 Debate Summer Academy nyári egyetem és tréning

 

Az ICWiP2013 Debate Summer Academy lehetőséget kínál a nemzetközi folyamatok
iránt érdeklődő hallgatóknak, hogy betekintést nyerjenek a globális világ egyre
fontosabbá váló eszközének, a kulturális diplomáciának alkalmazási területeibe,
illetve aktívan részt vehessenek a társadalomtudományokban is oly fontos
vitakészség elsajátításában. Az angol nyelven zajló nyári egyetem 2013-ban e témát
jelölte meg központi kérdésként:
 
ICWiP Debate Summer Academy – “Culture and Diplomacy in Our Global World
 
Az ICWiP Nemzetközi Tanulmányok Nyári Egyetem 2011 óta hivatalosan is a PTE
Bölcsészettutományi Kar nyári egyetemeként működik. A megszerezhető okleveleket
a felelős bíráló bizottság előre megszabott követelményrendszer teljesítése után
állítja ki.
 
A nyári egyetemi program a következő kurzusokat tartalmazza: Debate Skills I-II-III.
(Level: Novice) felkészítő kurzussorozat, előadások, BPD (brit parlamenti vita) debate
tréningek, workshop munkák, kulturális intézetek és nagykövetségek prezentációi, egynapos
tanulmányút. A foglalkozásokat nemzetközileg elismert debate trénerek vezetik,
a felkészítő programsorozatot pedig a „final debate” zárja, amelyet brit parlamenti
vitaformátumban szervezünk meg, amelyet a trénerek moderálnak. A Debate Summer
Academy kurzussorozat kezdő szintű vitafelkészítő nyári program!
 
A PTE BTK – azon belül kiemelten a Politikai Tanulmányok Tanszék és a „Borderless
Europe” Jean Monnet Centre of Excellence központ – és a SIEN Alapítvány
együttműködésével megszervezésre kerülő ICWiP Debate Summer Academy 12
ösztöndíjat kínál a PTE-n tanuló BA, MA, PhD, nappali és levelezős hallgatóinak!
Az ösztöndíj ingyenes részvételt, szállást és teljes ellátást, továbbá a megfelelően
teljesítőknek kreditpontokat tartalmaz.
 
A jelentkezéshez a következő feltételeket kell teljesíteni:
 
 
• 3-5 oldalas esszé beadása egy választott ország kulturális diplomáciájának
eszközeiről
 
• motivációs levél
 
• jogviszony-igazolás
 
• az utolsó két lezárt félév kreditigazolása felüntetve az átlagot (első éves
hallgatók esetén egy félévnyi kreditigazolás)
 
• angol nyelvi igazolás (minimum középfokú C nyelvvizsga / tanszéki
meghallgatás igazolás/
nyelviskola által kiállított igazolás / angol nyelvi
érettségi)
 
Ad hoc bizottság bírálja a pályázatokat, melyeknek eredményéről a pályázati határidő
lejárta után legkésőbb 30 nappal emailben kiértesítik a jelentkezőket. Az ad hoc
bizottság tagjai a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszékéről: Dr. Kákai László
tanszékvezető, Dr. Tarrósy István a nyári egyetem programigazgatója, Dr. Schmidt
Andrea egyetemi adjunktus, Dr. Tuka Ágnes a Jean Monnet Kiválósági Központ
vezetője, Deák Máté PTE BTK Pályázati, Innovációs és Külkapcsolato Osztály
vezetője, Szalai Mónika az ICWiP nyári egyetem operatív főszervezője.
 
Jelentkezési határidő: 2013. május 6.
 
Jelentkezés leadása: Minden egyes dokumentumot elektronikusan, ha szükséges
szkennelve a szalai@icwip.hu email címre kérjük eljuttatni.
 
Kérdéseivel kapcsolatban kérem, keresse Szalai Mónikát az szalai@icwip.hu email
címen, vagy nézze meg honlapunkat.