Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium - ladik a fenntarthatatlanság mocsarában?

 

A Pécsi Tudományegyetem történetében a Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium a legelső olyan szervezet, amely szakkollégiumi szinten foglalkozik a fenntartható fejlődés valamennyi részterületével. A lassan két éves múlttal rendelkező szakkollégium vezető tanárával, Glied Viktorral beszélgettünk, aki emellett a Politikai Tanulmányok Tanszék oktatója is.

PécsiBölcsész: Mesélnél róla, mi volt a szakkollégium megalakításának célja?

Glied Viktor: A szakkollégium azzal a céllal jött létre, hogy teret és lehetőséget adjon, valamint tudományos keretet biztosítson a PTE környezetpolitikai kutatásokkal foglalkozó hallgatóinak. Segít rendszerbe foglalni, értelmezni a különböző kutatási és tanulási módszereket, ezzel mintegy biztosítva a különböző diszciplínák közti átjárhatóságot.

A szakkollégium ezt a szellemiséget képviselve a PTE valamennyi karát összefogja, valamennyi hallgatója számára hátteret biztosít a tudományos kutatásokhoz, a szakmai fejlődéshez és a tanulmányi előmenetel elősegítéséhez. A szakkollégisták szakmai fejlődését, közösségi életmódra nevelését és közéletre való felkészítését a szükséges infrastruktúra megteremtésével, szakmai támogatásával, előadási és publikálási lehetőség nyújtásával, valamint kulturális és közösségi programok szervezésével segíti elő.

PB.: Ezek szerint már folyik a kutatás javában. Hány főt számlál a lelkes gárda?

G.V.: Igen, mindenki teszi a dolgát, szerencsénkre vagy szerencsétlenségünkre van mit. Jelenleg kb. 14 hallgató egészíti ki egyetemi tanulmányait szakkollégiumi tagságával. A szakkollégisták között találhatóak politológusok, szociológusok, környezetmérnökök, jogászok, közgazdászok, építészmérnökök, geográfusok. Mindenkinek van egy saját kutatási területe, amelyen belül munkálkodik, és ehhez minden segítséget megkap a tanároktól. Kezdve azzal, hogy ha kell, akkor személyesen leülünk, és foglalkozunk a témával, segítünk szakirodalmat keresni, átnézzük a publikációkat, tehát a tanári vezetés és a diákok teljes mértékben együttműködnek. Van olyan hallgatónk is, aki a „terepen” van, és beszámolókat ír egy népszerű blogra a tapasztalatairól.

PB.: A szakkollégium berkein belül hogyan zajlik a munka?

G.V.: Az üléseinket igény szerint szervezzük, rugalmasan. A légkör mindig oldott, beszámolókat tartunk az adott területen elvégzendő feladatokról, és megbeszéljük az elkövetkezendő hetek, hónapok ütemtervét. A hallgatók mindig prezentálják az eddig elkészült kutatásuk új elemeit, valamint minden alkalommal bemutatunk egy, a fenntarthatósághoz szorosan kapcsolódó szakirodalmat. Így mindenki a saját idejének és ritmusának megfelelően tud haladni a kutatásával amellett, hogy új ismeretekkel gazdagodik.

PB.: Mi az, amire az eddigiek alapján a legbüszkébbek vagytok?

G.V.: 2011 októberében volt egy konferenciánk a Tudásközpontban „Tudomány a fenntartható fejlődés szolgálatában” címmel. Itt a meghívott előadók mellett a szakkollégistáink is lehetőséget kaptak arra, hogy kutatási témájukat 15 percben bemutassák. Nagy örömünkre az egész konferencia alatt tömve volt az előadóterem, és számos oktatótól, hallgatótól és szakembertől kaptunk elismerő szavakat. Ez a bemutatkozás nagy lökést és elismerést adott a szakkollégium számára a kezdeti időkben.

PB.: Hogyan lehet hozzátok csatlakozni?

G.V.: Minden szemeszterben hirdetünk felvételt. Röviden el kell küldeni a glied.viktor@pte.hu címre a kutatási terv vázlatát, egy motivációs levelet és egy önéletrajzot. Nyilván elsősorban olyan aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek a kutatási anyaguk bármilyen szinten kapcsolódik a fenntartható fejlődéshez. A tervek beérkezése után kitűzünk egy elbeszélgetési időpontot, és ott azonnal el is dől, hogy az illető felvételt nyert-e a szakkollégiumba vagy sem. Jelentkezni most is lehet.