Fellebbezésről röviden

5. § (1) A DJKB és PÖB által meghatározott juttatások, valamint a tanulmányi osztály által jelen Szabályzat 1. számú melléklete alapján kirótt térítések esetében – a kollégiumi elhelyezés esetén a 36. §-ban foglalt eltérésekkel – a határozattal szemben a hallgató a közléstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet a Kar vezetőjénél. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó szervhez/személyhez kell benyújtani, és csatolni kell a megtámadott határozatot, valamint a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumokat. Az elsőfokú döntést hozó szerv/személy saját hatáskörben korábbi határozatát módosíthatja, kijavíthatja, visszavonhatja vagy felterjesztheti a Kar vezetőjének. A fellebbezést 15 munkanapon belül kell elbírálni.”

Térítési és Juttatási Szabályzat

Először is keresd fel ügyeleti időben a DJKB-t, hogy együtt nézzétek át a pályázatod: hogy megtudd, miért annyi pontot kaptál, hogy mik voltak az esetleges hiányosságok, és hogy milyen lehetőséged van a fellebbezésre.

Ebben a szemeszterben 17 pont volt a ponthatár.

A fellebbezés határideje: 2015. március 23., hétfő (15:00)

Fellebbezési eljárás során szükséged van az elutasító határozat másolatára, egy fellebbezésre, valamint a kérelmedet alátámasztó dokumentumokra. A kérelmet a Dékán Úrnak címezd, de – mint, ahogy a TJSZ is meghatározza – az elsőfokú döntést hozó szervhez, tehát a DJKB-hoz kell behoznod.

A fellebbezési időszakot követően a pályázatokkal együtt kerül a Dékán Úr elé, hogy a döntést felülvizsgálja, és adott esetben felülbírálja azt.

A fellebbezéshez használhatod az itt található sablont, vagy akár egy általad írt verziót is, de mindenképp tüntesd fel rajta a neved, az EHA-kódod, e-mail-és postacímedet a kiértesítés végett.