Felhívás rektori kollégiumi méltányossági eljárásra

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési szabályzatának 6. számú melléklete a térítési és juttatási szabályzat 36. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az a hallgató, aki kollégiumi férőhely elnyerése iránt pályázatot nyújtott be, méltányossági alapon kérheti az elsőfokú (elutasító) döntés megváltoztatást a rektortól.

A méltányossági kérelmeket az arra rendszeresített űrlapon kell benyújtani, a 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. címre, a borítékon címzettként a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatát (PTE EHÖK) kell feltüntetni. A kérelmek a beküldési határideje 2012. augusztus 22.

A hiányosan kitöltött, illetőleg az aláírás nélküli kérelmek érdemi vizsgálat nélkül kerülnek elutasításra.