Elsőévesek kollégiumi eredménye

Kedves Hallgatók,

a mai nap során minden elsőéves hallgató megkapja elektronikus úton a kollégiumi felvételi határozatot. Több mint 250 hallgató jelezte a MODULO rendszerben igényét kollégiumi férőhelyre, azonban a BTK 90 férőhellyel rendelkezett, így kiugróan magas felvételi pontszámok születtek:

·  Tanulmányi alapon (gólya), 425 pont

·  Tanulmányi alapon (MA), 89 pont

·  Szociális alapon, 17 pont

Ráadásul a Jakabhegyi kollégiumba, és a Szántó Kollégiumba jelentős túljelentkezés volt, így több hallgatót is kénytelenek voltunk áthelyezni a Boszorkány kollégiumba. A felvételt nyert közül azokat helyeztük át, akiknek tanulmány/szociális pontszámuk alacsonyabb volt. 

 

Többen fogtok olyan határozatot kapni, amelyen az áll, hogy "Érdemben nem vizsgálható". Ezek azok a pályázatok, melyek nem feleltek meg a Térítési és Juttatási Szabályzatban, valamint a Kollégiumi pályázat kiírásában rögzített feltételeknek. A következő esetek sorolhatók ide:

·  nincs MODULO rendszerben leadott jelentkezés

·  szociális alapú pályázat esetén nincs Stipendium rendszerben leadott szociális pályázat

·  nem érkeztek be augusztus 21-re a szükséges dokumentumok

·  nem érkezett be augusztus 21-re a kötelező érvényű kinyomtatott és aláírt összegző űrlap

·  hiányzott a pályázatról az aláírás

Szintén gyakori hiba volt, hogy a kitöltési útmutatóban meghatározott dokumentumokat nem mellékeltétek a pályázathoz, így egyes részeket az igazolások hiánya miatt a Bizottság nem tudta elfogadni. 

Az elutasító határozatokat postázni fogja nektek az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

Azok a hallgatók, akiknek sikertelen volt a pályázata, és nem kapott kollégiumi férőhelyet egyrészt élhet fellebbezési jogával. Az elutasító határozat kézhezvételétől 15 napja van a Másodfokú Tanulmányi Bizottságnak címzett fellebbezését eljuttatni a PTE BTK DJKB 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. címre. A fellebbezéshez csatolni kell a megtámadott határozat másolatát is. Másrészt jelentkezhet évközi kollégiumi férőhelyre, melynek során a beköltözések után üresen maradt férőhelyeket lehet megpályázni. A beérkezett pályázatokból a Bizottság várólistát képez, és az ezen elfoglalt hely, valamint a megigényelt kollégium kapacitásától függően kerülhettek be másfél-két hét alatt. Ehhez szükséges a pályázati űrlapot kitölteni, amit kérésedre a Bizottság e-mailen elküld neked. 

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete a Térítési és Juttatási Szabályzat 36. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az a hallgató, aki kollégiumi férőhely elnyerése iránt pályázatot nyújtott be, méltányossági alapon kérheti az elsőfokú (elutasító) döntés megváltoztatást a rektortól.

A méltányossági kérelmeket az arra rendszeresített űrlapon kell benyújtani személyesen, vagy postai úton a 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. címre, a borítékon címzettként a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatát (PTE EHÖK) kell feltüntetni.

A kérelmek a beérkezési határideje 2015. szeptember 1. 12:00

A nem megfelelő űrlapon beküldött, hiányosan kitöltött, illetőleg az aláírás nélküli kérelmek érdemi vizsgálat nélkül kerülnek elutasításra. 

A rövid határidőre való tekintettel a pályázatokat első körben elektronikus úton küldjétek el a judit.papp@pte.hu címre. A levél tárgy kötelező érvényűen: Rektori méltányossági kérelem legyen! Azonban nem elegendő elektronikus úton beküldeni a pályázatot, hanem a pályázó köteles postai úton is a fent megadott címre elküldeni. 

Az űrlap itt: http://pte.hu/rektori_meltanyossagi_palyazat

 

Üdvözlettel

Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság