A vizsgaidőszak módosulása a szénszünet miatt

A nemrégiben elrendelt, 2012. december 22. és 2013. január 6. közötti szénszünet miatt módosul a vizsgaidőszak és a vizsgák lebonyolításának rendje - a vizsgaidőszak január 22-ig fog tartani. A továbbiakban a Tanulmányi Osztály teljes levelét olvashatjátok:

A nemrégiben elrendelt, 2012. december 22. és 2013. január 6. közötti szénszünet miatt módosul a vizsgaidőszak és a vizsgák lebonyolításának rendje.

A vizsgaidőszak a Bölcsészettudományi Karon eredetileg 2012. december 10. és 2013. január 18-ig tart a Kari feladatok éves ütemterve szerint. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt 20 vizsganappal szemben ez 25 vizsganap lett volna.

Az épületek 10/2012. számú Rektori utasítás alapján elrendelt bezárása (szénszünet) összesen 5 vizsganapot érint: a két ünnep között  kettő (december 27-28.), illetve január 6-ig három (január 2-3-4.) vizsganap.

A dékáni vezetés, a Hallgatói Önkormányzat kérésére, a Tanulmányi Osztállyal együttműködve két vizsganappal, 2013. január 22-ig meghosszabbítja a vizsgaidőszakot.

Az épületek bezárása a Tudásközpontot és a Szántó Kovács János utca 1/b. szám alatt található épületet nem érinti.

A Tudásközpont nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:

2012. December 22.     8-16
2012. December 23-26.     ZÁRVA / CLOSED
2012. December 27-29.     8-20
2012. December 30-31.     ZÁRVA / CLOSED
2013. Január 1.     ZÁRVA / CLOSED2013. Január 2.     8-20

Kérjük, kövessék nyomon az ETR-ben vizsgáik rendjét, hogy az esetleges időbeli vagy helyszínbeli változásokról mihamarabb értesüljenek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kari Hivatal, a Tanulmányi Osztály, a Tanszékek, a Kari Könyvtár és a Társadalomtudományi Könyvtár a szénszünet miatt zárva lesznek. Ügyeik intézésekor szíveskedjenek ezt szem előtt tartani!

Megértésüket köszönjük, sikeres felkészülést és vizsgaidőszakot kívánunk!

Huszárné Mánfai Mária
a Tanulmányi Osztály vezetője