A HÖOK elnökségi közleménye

 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Elnökségének közleménye

Megdöbbenéssel fogadtuk, hogy a Kormány és a kormánypárti többség a Felsőoktatási Kerekasztal napirendjén szereplő ügyekben az alaptörvény módosítására készül. A miniszter által nyilatkozottakkal ellentétben erről a lépésről az elmúlt hetek során semmiféle tájékoztatást nem kaptunk.  Ellenkezőleg, bár a felek eltérő véleménye a kezdetektől ismert volt, a HÖOK és az Emmi által megkötött részmegállapodás épp annak érdekében hívta életre a Felsőoktatási Kerekasztalt, hogy a mégoly távoli álláspontok közeledhessenek egymáshoz.

A HÖOK Elnöksége úgy látja, hogy a sem a kerekasztal, sem a szakmai előkészítést végző munkacsoportok munkája nem vehető komolyan akkor, ha a folyamatban lévő egyeztetések alatt megváltozik az azokkal kapcsolatos jogszabályi környezet. Hatványozottan igaz ez azokra a kérdésekre, amelyek jelenleg élesen megosztják a közvéleményt, és amelyek érdemi megoldására épp a kerekasztal adhatna lehetőséget.

A HÖOK további részvételéről, illetve annak feltételeiről 2013. február 16-i, soproni ülésén legfőbb döntéshozó szervünk, a Közgyűlés határoz majd. A helyzet tisztázásáig az ezen a héten zajló munkacsoport-ülésekhez nem csatlakozunk.

Közösen vállalt céljaink szellemében támogatjuk azonban a hallgatók önszerveződő megmozdulásait, amennyiben azok pártpolitikától mentesen, a hatályos jogszabályi keretek között zajlanak, és nem zavarják meg az intézményekben folyó oktatást és munkát.

Tisztelettel kérjük a szabad véleménynyilvánítás jogával élőket, hogy saját szimpatizánsaik mellett legyenek tekintettel azon hallgatótársaikra is, akik a fórumokhoz, demonstrációkhoz nem kívánnak csatlakozni, az ő előadásokon és gyakorlatokon való részvételüket ne korlátozzák.