A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája Választmányának nyilatkozata a 2012. évi felvételi keretszámokról

 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája már számos alkalommal kijelentette, hogy több szempontból sem tartja jó megoldásnak a felsőoktatásba bekerülő, az állam által finanszírozott képzésben részesülő hallgatók létszámának szűkítését. Véleményünk szerint az állam által teljes ösztöndíjjal támogatott képzésekre felvehető létszám drasztikus csökkentését (közel 40%) még a jelenlegi gazdasági körülmények figyelembe vétele mellett sem engedheti meg magának az ország, hiszen „Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik".

A keretek meghatározásánál nem látjuk, hogy az egy átgondolt, a különbözőkutatások és felmérések eredményeit figyelembe vevő, szakmai alapokon nyugvódöntés lenne. Kérjük, hogy amennyiben készültek, olyan háttéranyagok, elemzések, demográfiai kimutatások, amelyek alátámasztják a keretszámok megalapozottságát, azokat az Oktatási Államtitkárság mielőbb hozza nyilvánosságra.

Súlyos problémának látjuk a jog- és igazgatástudományi, valamint a gazdaságtudományi képzési területre felvehető jelentkezők létszámkeretének durva csökkentését. Nem látjuk, hogy a kormány döntését milyen szempontok alapján hozta meg: azt biztosan állíthatjuk, hogy nem vette figyelembe a felsőoktatási intézményekben zajló DPR felmérések eredményeit, sem a munkaerőpiac visszajelzéseit, hiszen ezek jól láthatóan kimutatják, hogy az e területen végzettek elhelyezkedési esélyei kimagaslóak az átlaghoz képest. Nem látjuk a megoldását annak a problémának sem, hogy amennyiben a keretet meghaladó létszámú felvételiző éri el a maximum ponthatárt (az előzőévek felvételi ponthatárai jellemzően e szakokon voltak a legmagasabbak) milyen módon lesz rendezve felvételük.

Támogattuk és jelenleg is támogatjuk azt a törekvést, hogy a műszaki és természettudományi képzési területen növeljék a felvehető hallgatók létszámát, miközben azt látjuk, hogy az állami ösztöndíjas keretek e területeken is csökkennek. Szintén értetlenül állunk a felsőfokú szakképzések drasztikus (65%) szűkítése előtt is.

A magyar felsőoktatásba jelentkezők jelentős hányada a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, a társadalomtudományi valamint a jogi- és igazgatási képzési területek valamely szakjára adja be jelentkezését. Ezen a tendencián csak a közoktatás – kiemelten a középfokú oktatás átgondolt reformjával lehet, illetve lehetett volna változtatni, épp ezért fontosnak tartjuk kimondani: a jelenleg kialakult helyzetért, nem a most felsőoktatásba jelentkezők a hibásak. A keretek ésszerűtlen megváltoztatásával sem érhető el, hogy pl. az eddig jogász vagy történelem szakra felvételiző informatikára vagy mérnökképzésre jelentkezzen.

A közzétett keretek megtartása tehát véleményünk szerint egyes szakokon kimagasló túljelentkezést fog okozni, míg más szakokon állami ösztöndíjas helyek maradnak majd betöltetlenek. Reális esélyét látjuk annak, hogy az átalakuló finanszírozási körülmények veszélyeztetik a tudományos műhelyként létezőtanszékek struktúráját, ezáltal pedig a hazai értelmiség képzésének szellemi alapját, továbbá a magyar tudományos élet fejlődését. Ezért kérjük a Kormányt, hogy a fent említett képzési területeken a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően változtassa meg döntését, és emelje meg a keretszámokat.